Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení rizik (KPR / IIRRI)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPR / IIRRI - Řízení rizik, Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Přednášky:1. - 2. týden Úvod, kategorizace rizik, základní rizikologické a defektologické pojmy.3. - 4. týden Riziko jako zdroj hodnot, optimalizace rizika, klíčové faktory rizikovosti.5. - 6. týden Závislost mezi jevy a událostmi, rizika rozhodovacích procesů.7. - 9. týden Analýza rizika, vyjádření výsledků analýzy identifikace a kvalifikace nebezpečí, kvantifikace rizika.10. - 11. týden Management rizika a jeho monitoring, možnosti zvládání rizik, řešení sporů, pojištění v oblasti rizika.12. - 14. týden Zvyšování kvalifikační a profesní úrovně pracovníků v oblasti managementu rizik.Semináře:1. - 2. týden Úvodní informace, zadání témat seminárních prací.3. - 4. týden Rozprava s odborníkem z praxe, diskuze k předneseným tématům.5. - 6. týden Případové studie z oblasti rozhodovacích procesů se zaměřením na management rizika, prezentace.7. - 9. týden Případové studie z oblasti identifikace a kvalifikace nebezpečí, prezentace, exkurze dle možnosti.10. - 11. týden Případové studie z oblasti řešení sporů a pojištění rizik, prezentace.12. - 14. týden Případové studie z oblasti zvyšování kvalifikace pracovníků, prezentace, kontrola seminárních prací.

Získané způsobilosti

S využitím znalostí z ostatních teoretických, ekonomicko-právních a bezpečnostních předmětů studenti studijního programu na základě studia předmětu Řízení rizik:- budou znát rizikologickou terminologii, základní členění rizik, klíčové faktory rizika,- poznají riziko jako zdroj hodnot, závislost mezi jevy a událostmi, obecné zásady snižování a optimalizace rizika,- budou mít vědomosti o analýze rizika, riziku rozhodovacích procesů, hodnocení rizika, strategii řízení rizik,- získají dovednosti ve využívání systému managementu rizika v organizaci, monitoringu rizika, ovládání rizik, pojištění v oblasti rizika,- budou schopni uplatnit se ve funkcích rizikových manažerů.

Literatura

Tichý, M. Ovládání rizika. Analýza a management. Praha, C. H. Beck, 1. vydání, 2006. Štípek, V. Řízení rizik (skripta v elektronické verzi). Economix, 2012. Škrla, P., Škrlová, M. Řízení rizik ve zdravotnických zařízeních. Praha, Grada Publishing, a.s., 2008. ISBN 978-80-247-2616-8.Bělohlávek, F., Košťan, P., Šuleř, O. Management. Praha, Computer Press, 2006. Vodáček, L., Vodáčková, O. Moderní management v teorii i v praxi. Praha, Management Press, 2006.

Požadavky

Zpracování zadaných seminárních prací.Zpracování kontrolních testů.Pro udělení zápočtu je podmínkou absolvování všech seminářů včetně akceptace výsledků zpracovaných seminárních prací.Pro udělení zkoušky je podmínkou zisk zápočtu, akceptování výsledků kontrolních testů, zpracovaných v průběhu semestru, akceptace výsledku testů/ústní zkoušky.

Garant

Ing. Radka Prokešová, Ph.D.

Vyučující

Ing. Radka Prokešová, Ph.D.