Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Říz. inf.zdrav. a sociál.sféry-vybr.prob (KPR / SSŘIN)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPR / SSŘIN - Říz. inf.zdrav. a sociál.sféry-vybr.prob, Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Přednášky:1. Definice základních pojmů a ukazatelů v managementu. Současné trendy v managementu.2. Organizace a globalizační trendy. Organizace a možnosti využití lokalizace.3. Znalostní management. Využití metod učící se organizace.4. Školy managementu a jejich přínos pro současný rozvoj manažerské práce.5. Procesní management a jeho návaznost na management kvality.6. Strategický management a marketingový management ve službách.7. Architektura organizačních systémů. Typy organizačních struktur.8. Styly vedení. Trendy v manažerských dovednostech. Manažerské motivování.9. Řízení lidských zdrojů. Fáze koncepce řízení lidských zdrojů.10. Roviny organizační kultury. Organizační kultura a její vliv na změny v organizační praxi.11. Rozhodování v manažerské praxi. Algoritmus řešení manažerského problému.12. Management rizik. Opatření směřující ke snížení rizik v organizacích.13. Využití managementu kvality v zdravotních a sociálních službách.14. Specifika financování ve zdravotní a sociální sféře.Semináře:1. Rozvoj a metody vzdělávání zaměstnanců. Využití metod osobního marketingu.2. Inovativní management. Využití kreativity v managementu.3. Tvorba a formování pracovních týmů. Týmové role.4. Využití zážitkové pedagogiky pro rozvoj manažerských znalostí a rozvoj týmové spolupráce.5. Procesní management a jeho využití v organizační praxi.6. Marketingový management a jeho využití ve službách.7. Zásady úspěšné komunikace v organizaci. Komunikační dovednosti manažera.8. Koučování jako jedna ze současných metod vedení. Příklady koučování.9. Metody hodnocení pracovníků v organizační praxi.

Získané způsobilosti

Student dokáže definovat základní pojmy z oblasti řízení.Student je schopen orientovat se v uplatnění zásad procesního řízení. Student se orientuje v oblasti znalostního managementu a managementu inovací. Student dokáže určit manažerská specifika zdravotní a sociální sféry.Student se orientuje v současných manažerských trendech a přístupech.

Literatura

DONELLY, J.H., GIBSON, J.L., IVANCEVICH, J. M. Management. Praha, 1997. ISBN 80-7169-422-3.GLADKIJ, I. Management ve zdravotnictví. Brno, 2003. ISBN 80-7226-996-8.VEBER,J. a kol. Management. Základy, prosperita, globalizace. Praha, 2001. ISBN 80-7261-029-5.KAREŠ, J., KLÍMOVÁ-DRLÍKOVÁ, M., BRABCOVÁ, I. Moderní metody v řízení. Skripta ZSF JU. České Budějovice, 2006. ISBN 80-7040-852-9.MOLEK, J. Personalistika a řízení. Skripta ZSF JU. České Budějovice, 2008. ISBN 978-80-7394-063-8.VEBER,J. a kol. Management II. Skripta VŠE. Praha, 1998. ISBN 80-7079-406-2.MOLEK, J. Řízení organizací sociálních služeb - vybrané problémy. České Budějovice, 2011. ISBN 978-80-7416-083-7.

Požadavky

Podmínky udělení zápočtu: - 80% účast na seminářích a aktivita - vyhotovení a prezentace seminární práce Podmínky udělení zkoušky: - znalost přednášené tématiky při ústním prozkoušení

Garant

Ing. Marie Klímová, Ph.D.

Vyučující

Ing. Marie Klímová, Ph.D.