Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení a obsluha strojů (ROS)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ROS - Řízení a obsluha strojů, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně (MENDELU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1.Rozdělení a určení sklizečů (dotace 3/4) a.Kvalifikace osobb.Bezpečnostní a provozní předpisyc.Sklízecí mlátičky a jejich provedení2.Motory, převody a podvozky SM a SŘ (dotace 3/5) a.Mlátící ústrojíb.Separační ústrojíc.Čistidla a ztrátoměryd.Výnosové mapy, čidla, počítače, navigacee.Seřizovací a nastavovací prvky, kabina, ovládání SM3.Sklízecí ústrojí - adaptéry SM a SŘ (dotace 3/4) a.Žací a očesávací adaptéry SMb.Sběrací ústrojíc.Speciální adaptery4.Biotechnologická hlediska sklizně plodin a pohyb strojů po pozemcích a na komunikacích (dotace 2/4) a.Úpravy ústrojí SM podle plodin a jiných podmínekb.Příslušenství SM5.Samojízdné sklízecí řezačky (dotace 3/5) a.Základní jednotka SŘ, adaptery plošné a řádkové, příslušenstvíb.Podávací a řezací ústrojíc.Ústrojí pro dopravu řezanky6.Podvozek a pohony ústrojí SŘ. (dotace 2/4) a.Údržba, ostření, seřizováníb.Požární a bezpečnostní předpisyc.Kabiny, motory, ovládání a navigace SŘd.Sklizňové linkye.Podniky služeb a servisní zázemí samojízdných sklízečů

Získané způsobilosti

Všeobecné kompetence: -schopnost aplikace znalosti v praxiOborově specifické kompetence: - Schopnost obsluhy vybraných strojů -Organizace a řízení nasazení provozu strojů-Schopnost aplikace znalosti v praxi-Základní pravidla seřizování funkčních skupin strojů

Literatura

TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBNZHEŘMÁNEK, P. -- KUMHÁLA, F.Nové konstrukce sklízecích mlátiček : (studijní zpráva) = New construction of combine harvesters : (review)PrahaÚstav zemědělských a potravinářských informací199780-86153-33-9ZKUMHÁLA, F. -- ŽIŽKA, M. a kol.Příručka pro opravy a údržbu zemědělské technikyPrahaProfi Press200480-86726-07-XZKUMHÁLA, F. a kol.Zemědělská technika : stroje a technologie pro rostlinnou výrobuV PrazeČeská zemědělská univerzita2007978-80-213-1701-7DAnonym., Návody k obsluze strojů, Firemní literatura - průběžně vydávaná a doplňovaná, někdy vč.CD a www-stránek.DRoh;J., Řízení a obsluha sklízecích mlátiček , Praha: Skriptum , H&H, , 2000 (1996)(1992).DSloboda,A.a kol., Stroje na sber krmovín a zrnin, Košice: Vienala, 2001.

Požadavky

Pro udělení zápočtu je nutná minimálně 75% účast na cvičeních a odevzdané protokoly z jednotlivých cvičení.Předmět je ukončen zkouškou, která má dvě části. První písemná část je formou testu (40 % známky). Poté co student úspěšně složí test (minimálně 70%), pokračuje ústní zkouškou. Následuje rozprava se zkoušejícím o konkrétním tématickém okruhu, který se nachází v sylabu předmětu. (60 % známky). Po úspěšném složení ústní zkoušky (minimálně 70%) je mu výsledná známka zapsána do indexu / UISu.

Garant

Ing. Jiří Pospíšil, CSc.

Vyučující

Ing. Jiří Pospíšil, CSc.