Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení a ekonomika malých firem (REMF)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu REMF - Řízení a ekonomika malých firem, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně (MENDELU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1.Základní ekonomické principy, teoretická východiska. (dotace 2/1)2.Důvody podnikání a jeho rizika. (dotace 2/1)3.Cíle a funkce podniku, výstavba podniku. (dotace 2/1)4.Majetková a kapitálová struktura podniku. (dotace 2/1)5.Náklady, výnosy, hospodářský výsledek. (dotace 2/1)6.Zahájení podnikatelské činnosti, podnikatelský plán. (dotace 2/1)7.Finanční rozpočet a jeho plánování. (dotace 2/1)8.Řízení lidských zdrojů ve firmě. (dotace 2/1)9.Obchodní činnost firmy. (dotace 2/1)10.Tvorba a kalkulace ceny výrobků. (dotace 2/1)11.Účetnictví a výkaznictví, daně v podnikání. (dotace 2/1)12.Informační a komunikační zabezpečení firmy. (dotace 2/1)13.Podnikatelské rozhodování ve firmě. (dotace 2/1)Výstupy předmětu:Všeobecné kompetence: -dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací-kapacita k učení se-kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)-schopnost aplikace znalosti v praxi-schopnost organizace a plánování-schopnost rozhodovat-schopnost řešit problémy-schopnost samostatné práce-základní profesní znalostiOborově specifické kompetence: -Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací o podnikových činnostech-Schopnost aplikace ekonomického myšlení-Schopnost pochopit fungování podniku jako celku-Schopnost uplatnění získaných vědomostí v praxi-Znalost ekonomických kalkulací-Znalosti základů podnikání-Způsobilost zpracovat podnikatelský plán

Získané způsobilosti

Všeobecné kompetence: -dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací-kapacita k učení se-kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)-schopnost aplikace znalosti v praxi-schopnost organizace a plánování-schopnost rozhodovat-schopnost řešit problémy-schopnost samostatné práce-základní profesní znalostiOborově specifické kompetence: -Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací o podnikových činnostech-Schopnost aplikace ekonomického myšlení-Schopnost pochopit fungování podniku jako celku-Schopnost uplatnění získaných vědomostí v praxi-Znalost ekonomických kalkulací-Znalosti základů podnikání-Způsobilost zpracovat podnikatelský plán

Literatura

TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBNZVEBER, J. -- SRPOVÁ, J. a kol.Podnikání malé a střední firmyPrahaGrada2012978-80-247-4520-6ZSRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. a kol.Základy podnikání : teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelůPrahaGrada2010978-80-247-3339-5ZSYNEK, M. -- KISLINGEROVÁ, E. a kol.Podniková ekonomikaPrahaC.H. Beck2010978-80-7400-336-3DSYNEK, M. a kol.Manažerská ekonomikaPrahaGrada2011978-80-247-3494-1DSTAŇKOVÁ, A.Podnikáme úspěšně s malou firmouV PrazeC.H. Beck2007978-80-7179-926-9

Požadavky

Zápočet a zkouška.Způsob ukončení předmětu:- účast na cvičení- seminární práce- 2 průběžné testy na cvičení- závěrečný zápočtový test- ústní zkouškaPožadavky na ukončení předmětu:- 80% povinná účast na cvičení- odevzdání seminární práce, min. rozsah 8 stran- prezentace seminární práce, min. rozsah 15 minut- obhajoba seminární práce, před spolužáky a učitelem, nutno obhájit bez vážnějších připomínek učitele- napsání 2 průběžných testů na cvičení, každý min na 70 % možných bodů- napsání závěrečného zápočtového testu na 80 % možných bodů- ústní zkouška (3 otázky, příprava na odpovědi 20 minut, vlastní zkoušení 30 minut)

Garant

Ing. David Březina, Ph.D.

Vyučující

Ing. David Březina, Ph.D.