Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení lidských zdrojů a komunikace (RLZK)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu RLZK - Řízení lidských zdrojů a komunikace, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně (MENDELU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1.Žádost o pracovní místo, přijímací pohovor, testy při přijímání do zaměstnání. (dotace 0/2)2.Kontrola, hodnocení a odměňování pracovníků; celoživotní vzdělávání pracovníků; budování pracovní kariéry. (dotace 0/2)3.Pracovní vztahy, etiketa na pracovišti, pracovní kázeň, povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů. (dotace 0/2)4.Obecné zásady komunikace, neverbální komunikace. (dotace 0/2)5.Verbální komunikace, rétorika. (dotace 0/2)6.Prezentace, veřejné vystupování, osobní profesionální image. (dotace 0/2)7.Time management, prokrastinace, aktivní sebeřízení. (dotace 0/2)8.Asertivita, motivace, manipulace, řešení problému a mezilidských konfliktů. (dotace 0/2)9.Genderové rozdíly mezi muži a ženami v myšlení, v komunikaci a v jednání. (dotace 0/2)10.Psychologie vystupování. Etické a neetické způsoby komunikace. (dotace 0/2)11.Komunikace obchodního jednání. Vyjednávací a přesvědčovací styly. Pravidla slušného chování. (dotace 0/2)12.Media: public relations, media relations, komunikace se zástupci médií, tiskové zprávy, tiskové konference, firemní image. (dotace 0/2)13.Kreativní myšlení, tvorba mentální mapy, osobní rozvoj. (dotace 0/2)14.Harmonický a úspěšný život v osobním i pracovním prostředí. (dotace 0/2)Výstupy předmětu:Všeobecné kompetence: -dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací-etické závazky-interpersonální dovednosti-kapacita k učení se-schopnost kritiky a sebekritiky-schopnost pracovat v interdisciplinárním týmu-schopnost rozhodovat-schopnost řešit problémy-schopnost vedení-týmová práceOborově specifické kompetence: -Schopnost řízení zaměstnanců-Znalost základních poznatků v oblasti mezilidské komunikace a mezilidských vztahů-Znalost základů personálního managementu a řízení lidských zdrojů-Způsobilost kvalitněji a efektivněji komunikovat a vycházet s lidmi v pracovním prostředí

Získané způsobilosti

Všeobecné kompetence: -dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací-etické závazky-interpersonální dovednosti-kapacita k učení se-schopnost kritiky a sebekritiky-schopnost pracovat v interdisciplinárním týmu-schopnost rozhodovat-schopnost řešit problémy-schopnost vedení-týmová práceOborově specifické kompetence: -Schopnost řízení zaměstnanců-Znalost základních poznatků v oblasti mezilidské komunikace a mezilidských vztahů-Znalost základů personálního managementu a řízení lidských zdrojů-Způsobilost kvalitněji a efektivněji komunikovat a vycházet s lidmi v pracovním prostředí

Literatura

TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBNZDEVITO, J A.Základy mezilidské komunikacePrahaGrada2008978-80-247-2018-0ZARMSTRONG, M.Řízení lidských zdrojůPrahaGrada200280-247-0469-2ZNÖLLKE, C.Umění prezentace : jak přesvědčivě, srozumitelně a působivě prezentovatPrahaGrada Publishing200480-247-9057-2ZHIEROLD, E.Rétorika a prezentacePrahaGrada 2009978-80-247-2423-2DLEWIS, D.Tajná řeč tělaPrahaVictoria Publishing198980-85605-49-XDČERNÝ, V.Řeč těla : [neverbální komunikace pro obchodníky i běžný život]BrnoComputer Press2007978-80-251-1658-6DBECK, G.Zakázaná rétorika : 30 manipulativních technikPrahaGrada2007978-80-247-1743-2DCOVEY, S R.Sedm návyků vůdčích osobností pro úspěšnýa harmonický život: návrat etiky charakteruPrahaPragma199480-85213-41-9

Požadavky

Zápočet.Způsob ukončení předmětu: - účast na cvičení- seminární práce- závěrečný zápočtový testPožadavky na ukončení předmětu: - 90% povinná účast na cvičení- hodnocení účasti na cvičeních- odevzdání seminární práce, min. rozsah 10 stran- prezentace seminární práce, min. rozsah 10 minut- obhajoba seminární práce, před spolužáky a učitelem, nutno obhájit bez vážnějších připomínek učitele- napsání závěrečného zápočtového testu na 80 % možných bodů

Garant

Ing. Josef Lenoch, Ph.D.

Vyučující

Ing. Josef Lenoch, Ph.D.Ing. Hana Slováčková