Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení jakosti (ZRJ)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ZRJ - Řízení jakosti, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně (MENDELU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1.Historie zkušebnictví a systémů řízení kvality, zabezpečení kvality v nábytkářské výrobě, (dotace 2/0)2.Principy certifikace, metrologií, s pyramidou dokumentů v QMS, řízené dokumenty, politika jakosti, principy auditů kvality (dotace 2/0)3.Metrologie, Zkušebnictvi (dotace 2/0)4.Platné normy ČSN EN ISO 9000, 9001 9004, (dotace 2/0)5.Moderními integrovanými systémy kvality, osvojení si hlavních zásad, které podmiňují kvalitu finálních výrobků (dotace 2/0)6.Procesní řízení kvality, definice procesu, metody plánování jakosti, systémy měření v systémech kvality (dotace 2/0)7.Nástroje a metody neustálého zlepšování kvality, podstata a postupy managementu kvality, cyklus PDCA, metoda Quality Journal , strategie six sigma (dotace 3/0)8.Přezkoumání systému kvality, benchmarking, SWOT analýza (dotace 3/0)9.Politika jakosti v předvýrobní etapě, metoda QFD, přezkoumání návrhu, metoda FMEA, Paretův diagram (dotace 2/0)10.Měření kvality ve výrobní etapě, neshody, sedm základních nástrojů řízení kvality, (dotace 2/0)11.Sedm nových nástrojů řízení kvality, hodnocení způsobilosti procesů a výrobních zařízení a systémů měření (dotace 2/0)12.Statistická přejímka, identifikovatelnost a sledovatelnost v systémech kvality, řízení neshod (dotace 2/0)13.Kvalita v povýrobních etapách, statistická přejímka, monitorování a měření spokojenosti a loajality zákazníků, odpovědnosti za výrobek (dotace 2/0)Výstupy předmětu:Všeobecné kompetence: -dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací-schopnost analýzy a syntézy-schopnost aplikace znalosti v praxi-schopnost řešit problémy-schopnost samostatné práce-základní profesní znalostiOborově specifické kompetence: -Dovednosti a znalosti v oblasti řízení kvality, včetně dovednosti umět pracovat s nástroji kvality a jejich zavádění do výroby nábytku -Orientace na dosahování cílů a hledání řešení-Řízení kvality procesu výroby

Získané způsobilosti

Všeobecné kompetence: -dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací-schopnost analýzy a syntézy-schopnost aplikace znalosti v praxi-schopnost řešit problémy-schopnost samostatné práce-základní profesní znalostiOborově specifické kompetence: -Dovednosti a znalosti v oblasti řízení kvality, včetně dovednosti umět pracovat s nástroji kvality a jejich zavádění do výroby nábytku -Orientace na dosahování cílů a hledání řešení-Řízení kvality procesu výroby

Literatura

TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBNZTRÁVNÍK, A.Řízení jakostiBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita200280-7157-588-7ZBRUNECKÝ, P. -- TESAŘOVÁ, D. -- MATÝSEK, V. -- MUZIKÁŘ, Z. -- TRÁVNÍK, A. -- HOLOUŠ, Z. -- HLAVATÝ, J. -- PACOVSKÝ, J. -- PLÁTENÍK, J. -- VRBÍK, M. -- HAMŘÍK, P.ČSN 91 0001 Dřevěný nábytek -- Technické požadavkyČNI PRAHA200713ZBRUNECKÝ, P. -- MATÝSEK, V. -- TRÁVNÍK, A. -- KOVAŘÍK, M. -- PACOVSKÝ, J. -- NANTL, D.ČSN 91 0100 Nábytek - Bezpečnostní požadavkyČNI PRAHA200618ZMATÝSEK, V.ČSN 91 0227 - Zkoušení skříňového nábytkuZPOLÁŠEK, J.Zkoušení nátěrových hmot a povrchových úprav : Nábytek. Část IIBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita200380-7157-660-3ZPOLÁŠEK, J.Zkoušení nátěrových hmot a povrchových úprav : Stavebně truhlářské výrobky. Část IBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita200380-7157-659-XZPOLÁŠEK, J.Technická normalizace a posuzování shodyBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200580-7157-876-2ZPOLÁŠEK, J.Zkušebnictví jako nástroj technického rozvoje a komunikace v oboru. In Pracovní setkání Technické informace a požadavky jednotného trhu EU. Podlahoviny na bázi dřeva.ZČSN EN ISO 9000 Systémy managementu kvality - Základní principy a slovníkPrahaČeský normalizační institut2006ZČSN EN ISO 90001 (01 0321) Systémy managementu jakosti - PožadavkyPrahaČeský normalizační ústav2002ZKomentované vydání souboru revidovaných norem ISO 9000 - 2. díl: ČSN EN ISO 9001: 1995, ČSN EN ISO 9002: 1995, ČSN EN ISO 9003: 1995PrahaČeský normalizační institut199680-02-01084-1D, Mezinárodní soubor norem ČSN -- EN -- ISO 9000,D, Zákon č. 102/2001 Sb.D, Zákon č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,D, Zákon č. 71/2000 Sb. kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,

Požadavky

Předmět je ukončený po odevzdání 4 výpočtových protokolů z oblasti řízení kvality (regulační diagram, histogram, diagram rybí kost)a po složení ústní zkoušky. Zkouška se skládá ze dvou otázek z oblasti řízení kvality. Student musí při ústní zkoušce - prokázat dobrou orientaci a znalosti v daném oboru

Garant

doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.

Vyučující

doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.