Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení lidských zdrojů (RLZ)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu RLZ - Řízení lidských zdrojů, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně (MENDELU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1.Úvod do řízení lidských zdrojů (dotace 2/1) a.Systém řízení lidských zdrojů; Cíle politiky řízení lidských zdrojůb.Charakteristiky řízení lidských zdrojůc.Modely řízení lidských zdrojů; Etické aspekty2.Strategické řízení lidských zdrojů; Vnější podmínky a RLZ (dotace 3/1) a.Mezinárodní podmínky vnějšího prostředíb.Národní podmínky vnějšího prostředíc.Vliv nadnárodních společností na řízení lidských zdrojů, Kulturní rozmanitost, Přístup ke skupinám ohroženým nezaměstnaností3.Vnitřní podmínky RLZ (dotace 4/4) a.Faktory vnitřního prostředíb.Pracovní prostředí, organizace pracovní dobyc.Ochrana zdraví a bezpečnost při práci4.Plánování lidských zdrojů (dotace 3/3) a.Strategie lidských zdrojůb.Politiky lidských zdrojůc.Plánování potřeby lidských zdrojů a personálních činností5.Získávání, výběr a adaptace zaměstnanců (dotace 4/2) a.Vyhledávání a získávání zaměstnancůb.Výběr zaměstnancůc.Adaptace zaměstnanců6.Umísťování, rozvoj a hodnocení zaměstnanců (dotace 3/1) a.Řízení pracovní kariéryb.Odborná příprava, řízení pracovního výkonu7.Odměňování a zaměstnanecké výhody (dotace 5/1) a.Mzda, mzdové systémyb.Tarifní a doplňkové formy odměňováníc.Zaměstnanecké výhody8.Zaměstnanecké vztahy (dotace 2/0) a.Kolektivní zaměstnanecké vztahyb.Sociální rozvoj zaměstnanců9.Mezinárodní management lidských zdrojů (dotace 2/1) a.Řízení lidských zdrojů v multinacionální společnostib.Strategie mezinárodního managementu lidských zdrojů

Získané způsobilosti

Všeobecné kompetence: -etické závazky-interpersonální dovednosti-schopnost řešit problémy-schopnost vedení-týmová práceOborově specifické kompetence: -Student je seznámen s hodnotícími metodami HRM -Student je schopen definovat firemní strategii a cíle z hlediska HRM -Student je schopen pracovat s nástroji Human Resource Management -Student má přehled o informačních systémech HRM-Student umí používat metody analýz firemního prostředí. -Student umí využívat hodnotící metody HRM

Literatura

TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBNZTOMŠÍK, P. -- DUDA, J.Řízení lidských zdrojůBrnoMendelova univerzita v Brně2011978-80-7375-556-0ZARMSTRONG, M.Řízení lidských zdrojů : nejnovější trendy a postupyPrahaGrada2007978-80-247-1407-3ZARMSTRONG, M.A Handbook of Human Resource Management Practice LondonKogan Page2006978-07-4944-105-0ZDVOŘÁKOVÁ, Z. a kol.Management lidských zdrojůPrahaC.H. Beck2007978-80-7179-893-4ZKOUBEK, J.Personální práce v malých a středních firmáchPrahaGrada Publishing, a. s.2007978-80-247-2202-3

Požadavky

Hodnocení přípravy písemných prací a jejich prezentace, aktivitana seminářích, účast na cvičeních. Závěrečná ústní zkouška.

Garant

prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc.

Vyučující

Ing. Hana Stojanová, Ph.D.prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc.