Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení lidských zdrojů v AJ (RLZA)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu RLZA - Řízení lidských zdrojů v AJ, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně (MENDELU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1.Obsah, cíle a nástroje ŘLZ (dotace 2/1) a.Subjekty, organizační struktura ŘLZb.Příčiny historického rozvoje řízení lidských zdrojůc.Formování lidských zdrojů v turbulentním prostředí2.Faktory vnějšího prostředí organizace a jejich vliv na ŘLZ (dotace 3/1) a.Demografické trendyb.Globalizace pracovního trhuc.Migrace a mobilita lidských zdrojůd.Politické a legislativní faktory ŘLZ3.Faktory vnitřního prostředí organizace a jejich vliv na ŘLZ (dotace 4/4) a.Finanční podmínkyb.Strategie organizacec.Pracovní dobad.Pracovní prostředíe.Podniková kultura4.Plánování v ŘLZ (dotace 3/4) a.Obsah a cíle plánování ŘLZb.Metody plánování a normováníc.Management změn5.Získávání, proces výběru pracovníků (dotace 4/2) a.Pracovní potenciál a kompetenceb.Stanovení kritérií personálního výběruc.Proces výběrového řízeníd.Vedení výběrového pohovoru6.Odměňování zaměstnanců (dotace 3/1) a.Formy a metody hodnocení pracovního výkonub.Důležitost a realizace zpětné vazby7.Řízení kariéry (dotace 6/1) a.Rozvoj a vzdělávání zaměstnancůb.Talent managementc.Mentoring a coaching8.Budování a vedení pracovních týmů (dotace 3/0) a.Role jednotlivců v týmub.Motivace a stimulace pracovníků

Získané způsobilosti

Všeobecné kompetence: -etické závazky-interpersonální dovednosti-pochopení kultur a zvyků v jiných zemích-schopnost práce v mezinárodním kontextu-schopnost rozhodovat-schopnost vedeníOborově specifické kompetence: -Student je seznámen s hodnotícími metodami ŘLZ-Student je schopen definovat firemní strategii a cíle z hlediska ŘLZ -Student je schopen pracovat s nástroji ŘLZ-Student má přehled o informačních systémech HRM-Student umí používat metody analýz firemního prostředí. -Student umí využívat hodnotící metody ŘLZ

Literatura

TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBNZTOMŠÍK, P. -- DUDA, J.Řízení lidských zdrojůBrnoMendelova univerzita v Brně2011978-80-7375-556-0ZARMSTRONG, M.Řízení lidských zdrojů : nejnovější trendy a postupyPrahaGrada2007978-80-247-1407-3ZKOUBEK, J.Personální práce v malých a středních firmáchPrahaGrada Publishing, a. s.2007978-80-247-2202-3ZKOUBEK, J.Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistikyPrahaManagement Press2007978-80-7261-168-3ZARMSTRONG, M.A Handbook of Human Resource Management Practice LondonKogan Page2006978-07-4944-105-0ZNOE, R A. a kol.Fundamentals of human resource managementBostonMcGraw-Hill Irwin2009978-0-07-029289-5ZMONDY, R W. -- MONDY, J B.Human resource managementUpper Saddle River, N.J.Pearson Prentice Hall2008978-0-13-222595-3ZDE SIMONE, R L. -- WERNER, J M.Human resources developmentMasonSouth Western College20080-324-57874-1

Požadavky

Hodnocení přípravy písemných prací a jejich prezentace, aktivitana seminářích, účast na cvičeních a závěrečná písemná zkouška s možnostíústní zkoušky.Povinná zkouška je zkouškou obsahu předmětu a může ji konat studen pouze, který získal zápočet. Aplikace bodového systému hodnocení v průběhu celého předmětu pro udělení zápočtu. Minimální počet bodů pro udělení zápočtu činní 18, maximální počet bodů pro udělení zápočtu činní 30 bodů. Hodnocená aktivita /Maximální počet dosažených bodů pro udělení zápočtu 15 bodů / Týmová seminární práce 10 bodů / Individuální práce + osobní aktivita v průběhu výuky 5 bodů / Účast na přednáškách a cvičeních Písemná zkouška v prvním a druhém termínu, ústní zkouška v případě termínu třetího.Klasifikace studenta dle počtu dosažených bodů v písemné zkoušce.Počet celkově získaných bodů Hodnocení studenta30 -- 27,5 A - výborně 27 -- 24,5 B - velmi dobře plus 24 -- 21,5 C- velmi dobře 21- 18,5 D - dobře plus 18 E- dobře ˂ 18 F - nevyhověl

Garant

Ing. Hana Stojanová, Ph.D.

Vyučující

Ing. Hana Stojanová, Ph.D.