Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řídicí technika (RT)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu RT - Řídicí technika, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně (MENDELU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1.Úvod. (dotace 2/2) a.Základní principy teorie řízení.2.Dynamické systémy. (dotace 6/4) a.Analýza vlastností spojitých a diskrétních lineárních systémů.b.Regulované soustavy, popis, vlastnosti.c.Analýza nelineárních systémů.d.Zpětná vazba.3.Regulátory. (dotace 2/2) a.Popis a vlastnosti lineárních spojitých regulátorů.b.Popis a vlastnosti diskrétních regulátorů.4.Identifikace regulované soustavy. (dotace 4/2)5.Syntéza lineárních spojitých a diskrétních regulačních systémů. (dotace 4/2)6.Stabilita. (dotace 4/2) a.Stabilita lineárních regulačních systémů spojitých a diskrétních.b.Stabilita nelineárních systémů.7.Základy dynamické a statické optimalizace. (dotace 0/0)8.Hierarchická struktura řídicího systému. (dotace 2/2)9.Průmyslové řídicí systémy. (dotace 4/4) a.Struktura řídicích systémů, jejich části.b.Programovatelné logické automaty - PLC.c.Vytváření programů pro systémy pracující v reálném čase.10.Zpracování signálů. (dotace 4/2) a.Analogové a digitální zpracování vstupního signálu.b.Výstupní obvody - převodníky.c.Výkonové akční členy.11.Principy řízení v reálném čase. (dotace 4/2) a.Komunikačních datové sítě, referenční model.12.Příklady průmyslových komunikačních sítí. (dotace 4/2)Výstupy předmětu:Všeobecné kompetence: -dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací-schopnost analýzy a syntézy-schopnost organizace a plánování-schopnost rozhodovat-schopnost řešit problémyOborově specifické kompetence: -k činnosti experta se znalostí problematiky managementu, automatizačních a informačních technologií-Schopnost řešit problémy řídicí techniky z hlediska volby metody a bezpečnosti.-Student bude schopen aplikovat teoreticky nabyté znalosti při návrhu a realizaci programového vybavení.-Student umí ověřit metody modelování a simulace řídicích systémů v prostředí MATLAB/Simulink.

Získané způsobilosti

Všeobecné kompetence: -dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací-schopnost analýzy a syntézy-schopnost organizace a plánování-schopnost rozhodovat-schopnost řešit problémyOborově specifické kompetence: -k činnosti experta se znalostí problematiky managementu, automatizačních a informačních technologií-Schopnost řešit problémy řídicí techniky z hlediska volby metody a bezpečnosti.-Student bude schopen aplikovat teoreticky nabyté znalosti při návrhu a realizaci programového vybavení.-Student umí ověřit metody modelování a simulace řídicích systémů v prostředí MATLAB/Simulink.

Literatura

TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBNZŠVARC, I. -- ŠEDA, M. -- VÍTEČKOVÁ, M.Automatické řízeníBrnoAkademické nakladatelství CERM2007978-80-214-3491-2DSTREJC, V. -- KOTEK, Z. -- KUBÍK, S.Teorie automatického řízení I., II.PrahaSNTL - ALFA1982DŠVARC, I.Automatizace: Automatické řízení BrnoAkademické nakladatelství CERM2005978-80-2142-087-8DVAVŘÍN, P.Teorie automatického řízení I: Lineární spojité a diskrétní systémyBrnoVUT 199180-214-0244-X

Požadavky

Pro udělení zápočtu je nutná minimálně 75% účast na cvičeních a odevzdané protokoly z jednotlivých cvičení.Předmět je ukončen zkouškou, která má dvě části. První písemná část je formou testu (40 % známky). Poté co student úspěšně složí test (minimálně 70 %), pokračuje ústní zkouškou. Následuje rozprava se zkoušejícím o konkrétním tématickém okruhu, který byl v průběhu semestru probírán (60 % známky). Po úspěšném složení ústní zkoušky (minimálně 70%) je mu výsledná známka zapsána do indexu / UISu.

Garant

doc. Ing. Jan Škyřík, CSc.

Vyučující

Ing. Michal HammerschmiedtIng. Robert Roušdoc. Ing. Jan Škyřík, CSc.