Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Vstupní test do matematiky (BPM_VTMA)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu BPM_VTMA - Vstupní test do matematiky, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je prověření znalostí středoškolské matematiky v rozsahu potřebném pro úspěšné zvládnutí předmětu Matematika.

Osnova

1. Základní poznatky z logiky a teorie množin2. Číselné obory3. Základní poznatky z algebry4. Funkce5. Rovnice a nerovnice6. Posloupnosti a řady7. Kombinatorika, počet pravděpodobnosti, statistika8. Matematická analýza (limity, základní pojmy diferenciálního a integrálního počtu)9. Analytická geometrie

Literatura

povinná literaturaPOLÁK, Josef. Přehled středoškolské matematiky. 9. vyd. Praha : Prometheus, 2008. 660 s. ISBN 978-80-7196-356-1 (s výjimkou kapitoly 9) popř. učebnice matematiky pro gymnáziadoporučená literaturaučebnice matematiky pro gymnázia

Garant

RNDr. Luboš Bauer, CSc.

Vyučující

RNDr. Luboš Bauer, CSc.Ing. Mgr. Markéta Matulová, Ph.D.RNDr. Václav Studený, Ph.D.doc. RNDr. Vítězslav Veselý, CSc.