Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie a metodologie vědy (DXV_FMEV)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DXV_FMEV - Filozofie a metodologie vědy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

1. Na základě přednášek a interaktivního výkladu vést studenty k osvojení si metodologie vědy.2. Formovat schopnost tvořivě implementovat teorii vědy ve vědeckém zkoumání.

Osnova

Úvod (předpoklady k úspěšnému zvládnutí a zakončení předmětu).1.okruh: Předmět výzkumu, výzkumné cíle, výzkumné metody. Metodologie a metody. Vědecká rozprava a argumentace.2. okruh: Obecné a specifické metody vědeckého zkoumání.3. okruh: Věda, filozofie, metodologie. Normativní a nenormativní metodologie.4. okruh: Pozitivistická a postpozitivistická metodologie. Verifikace. Kritický racionalismus. Falsifikace. Paradigma. Metodologie vědeckých výzkumných programů. Metodologický anarchismus. Strukturalismus. Konstruktivismus. Operacionalismus. Karteziánská a nekarteziánská epistemologie. Fenomenologie. Hermeneutika. Dialekticko-materialistická metodologie. Postmodernismus. Implementace metodologie ve vědeckém výzkumu. Řečové akty (Searle), apriorní charakter poznání a princip verifikace (Quine), antisubstancionalismus, antiesencialismus, neopragmatismus (Rorty)5. VKomentované čtení vybraných originálních textů.

Literatura

povinná literaturaOCHRANA, František. Metodologie vědy :úvod do problému. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2009. 156 s. ISBN 978-80-246-1609-4. infoEpistemology :an anthology. Edited by Matthew McGrath - Ernest Sosa - Jaegwon Kim. 1st pub. Malden: Blackwell Publishing, 2000. x, 590 s. ISBN 0-631-19724-9. infodoporučená literaturaWittgenstein,L.: Tractatus logico-philosophicus. Bratislava. Kaligram 2003Ochrana,F.: Nový duch vědy Gastona Bachelarda. In: Filosofický časopis. Praha. Academia. 2/1998,ročník 46,s. 203-213Prigogine,Y-Stengersová,I.: Řád z chaosu. Praha. Mladá fronta 2001FOUCAULT, Michel. Archeologie vědění : L'archéologie du savoir (Orig.). Translated by Čestmír Pelikán. V Praze: Herrmann & synové, 2002. 318 s. infoLogika vědeckého bádání. Edited by Karl R. Popper. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1997. xliv, 617. ISBN 80-86005-45-3. infoHUSSERL, Edmund. Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie :úvod do fenomenologické filozofie. Translated by Oldřich Kuba. Vyd. 2. Praha: Academia, 1996. 568 s. ISBN 80-200-0561-7. infoLYOTARD, Jean François. O postmodernismu :postmoderno vysvětlované dětem : postmoderní situace. Translated by Jiří Pechar. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 1993. 206 s. ISBN 80-7007-047-1. infoneurčenoFAJKUS, Břetislav. Filosofie a metodologie vědy :vývoj, současnost a perspektivy. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005. 339 s. ISBN 80-200-1304-0. infoFEYERABEND, Paul. Rozprava proti metodě. Praha: Aurora, 2001. 431 s. ISBN 80-7299-047-0. info

Garant

prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.

Vyučující

doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.Ing. Daria KuchařováMgr. Jarmila Šveňhová