Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční investování (MKF_FIIN)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MKF_FIIN - Finanční investování, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Předmět Finanční investování seznamuje studenty nejen se základními principy investování, ale i s jednotlivými investičními instrumenty, jejich specifiky a investováním do nich. Úvodní témata jsou věnována investování a investičním strategiím, aktivnímu a pasivnímu investování a produktům pasivního investování. Další blok je postupně zaměřen na investování do akcií, dluhopisů, měn, derivátů a reálných aktiv. Stranou nezůstane ani investování prostřednictvím fondů kolektivního investování či alternativní investice. Závěr je pak věnován základům teorie portfolia a finančnímu investování v České republice a ve světě.Na konci kurzu bude jeho absolvent schopen:- popsat výhody a rizika finančních produktů,- vymezit současné trendy v investování,- srovnat aktivní a pasivní investování,- charakterizovat jednotlivé produkty pasivního investování,- popsat jednotlivé investiční strategie,- charakterizovat investování do akcií, dluhopisů, měn, derivátů, reálných aktiv, do fondů kolektivního investování a alternativní investice,- vymezit základy moderní teorie portfolia,- shrnout základní principy diverzifikace.

Osnova

1) Investování a investiční strategie2) Aktivní a pasivní investování3) Produkty pasivního investování I4) Produkty pasivního investování II5) Investování do akcií6) Investování do dluhopisů7) Investování do měn8) Investování do derivátů9) Investování do reálných aktiv10) Investování prostřednictvím fondů kolektivního investování11) Alternativní investice12) Základy teorie portfolia, diverzifikace portfolia13) Finanční investování v České republice a ve světě

Literatura

povinná literaturaJÍLEK, Josef. Akciové trhy a investování. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 656 s. ISBN 978-80-247-2963-3. infoREJNUŠ, Oldřich . Finanční trhy. 4., aktual. a rozšířené. Praha: Grada Publishing, 2014. 768 s. Profesionál, 3593. ISBN 978-80-247-3671-6. infoKOHOUT, Pavel. Investiční strategie pro třetí tisíciletí. 6. přeprac. vyd. Praha: Grada, 2010. 292 s. ISBN 9788024733159. infoVESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2011. 789 s. ISBN 9788073576479. infodoporučená literaturaSYROVÝ, Petr. Investování pro začátečníky. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 105 s. ISBN 80-247-1366-7. infoMUSÍLEK, Petr. Trhy cenných papírů. 2., aktualiz a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2011. 520 s. ISBN 9788086929705. infoBUDÍK, Josef. Finanční investování. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011. 195 s. ISBN 9788074080470. infoŠTÝBR, David. Začínáme investovat a obchodovat na kapitálových trzích. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 156 s. ISBN 9788024736488. infoJÍLEK, Josef. Finanční trhy a investování. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 648 s. ISBN 978-80-247-1653-4. infoSIEGEL, Jeremy J. Investice do akcií :běh na dlouhou trať. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 295 s. ISBN 9788024738604. infoARNOLD, Glen. Jak vybírat podhodnocené akcie a vydělat na jejich růstu. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. 366 s. ISBN 9788025127681. infoKOCH, Richard a Leo GOUGH. Jak vybírat nejvýkonnější akcie :10 osvědčených investičních strategií. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. 222 s. ISBN 9788025130872. infoŠAFAŘÍK, Pavel. Praktický průvodce denním obchodováním. [Praha]: P. Šafařík, 2011. 143 s. ISBN 9788026000938. infoJÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. 2. uprav. vyd. Praha: Grada, 2010. 630 s. ISBN 9788024736969. infoForex - jak zbohatnout a nekrást :obchodování na měnových trzích. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 185 s. ISBN 9788024737393. infoGLADIŠ, Daniel. Naučte se investovat. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 155 s. ISBN 80-247-0709-8. info

Garant

Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D.

Vyučující

Ing. Bc. Jana HvozdenskáIng. Gabriela Oškrdalová, Ph.D.prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.Ing. Barbora Chmelíková