Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení operací (MKH_RIOP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MKH_RIOP - Řízení operací, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Hlavní cíle předmětu jsou : pochopení principů vybraných moderních metod používaných pro řízení operací (procesů); rozšíření optiky při pohledech a hodnocení a řešení standardních situací a problémů, které jsou součástí obchodních, distribučních, výrobních procesů nebo jsou projektovém řízení; schopnost lépe poznat bolesti, se kterými se zákazníci dnes a denně potýkají; schopnost definovat a vysvětlit základní přínosy mající svůj původ v používání vybraných metod a nástrojů a to z různých úhlů pohledu; porozumění důvodů využívání ERP systému jako nepostradatelného nástroje pro řízení procesů. Základní funkčnosti a nástroje používané na operativní i taktické úrovni vedení budou prezentovány na demo verzi samotného ERP. Každý student se s touto problematikou bude setkávat ve své budoucí praxi denně a znalosti získané v tomto předmětu mu umožní lepší orientaci a výraznou konkurenční výhodu.

Osnova

1.lekce (blok : 4 vyučovací jednotky) : Úvod od problému, typický projekt a nutné znalosti s tím spojené. Teorie omezení, stromové struktury používaní v teorii omezení (stromy současné a budoucí reality) – I.část. Charakteristiky ERP a ukázka funkčních horizontů a použití.(ERP : on-line prezentace ze živého systému).2.lekce (blok : 4 vyučovací jednotky): Teorie omezení, stromové struktury používaní v teorii omezení (stromy současné a budoucí reality) – II.část. Metoda kritického řetězce, multitasking, buffer management. ERP a modely obchodních případů a vytvářená data (položky, transakce) související s registrací těchto případů. Využití těchto datových struktur pro následné analýzy pomocí filtrací, kalkulovaných polí a reportů.Funkce rozpočtu v ERP. (ERP : on-line prezentace ze živého systému).3.lekce (blok : 4 vyučovací jednotky ): Výrobní principy (MRP,MRP-II, CONWIP a Drum-Buffer-Rope). Workflow. Fishbone diagram a jeho využití ve spojení s Paretovou analýzou. P&Q analýza. Ukázka analytických nástrojů integrovaných v ERP. (ERP : on-line prezentace ze živého systému).4.lekce (blok : 4 vyučovací jednotky ): OLAP a Data Mining, Balanced Score Card a metoda jednostránkové strategie. Základy Prospektové teorie. Ukázka analytických nástrojů integrovaných v ERP. Metody Kepner-Tregoe. (ERP : on-line prezentace ze živého systému).

Literatura

GOLDRATT, Eliyahu M. Kritický řetěz. Translated by Jan Jirák. Vyd. 1. Praha: InterQuality, 1999. 200 s. ISBN 80-902770-0-4. infoUČEŇ, Pavel. Metriky v informatice :jak objektivně zjistit přínosy informačního systému. 1. vyd. Praha: Grada, 2001. 139 s. ISBN 80-247-0080-8. infoBASL, Josef, Pavel MAJER a Miroslav ŠMÍRA. Teorie omezení v podnikové praxi : zvyšování výkonnosti podniku nástroji TOC. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 213 s. ISBN 80-247-0613-X. infoBASL, Josef. Podnikové informační systémy :podnik v informační společnosti. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 142 s. ISBN 80-247-0214-2. infoGOLDRATT, Eliyahu M. Late night discussions :on the theory of constraints. Great Barrington: North River Press, 1992. 71 s. ISBN 0-88427-160-9. infoMicrosoft Business Solutions-Navision 4.0 Course 8224A, Introduction Training. : Bertelsmann Media, 2004. info

Požadavky

Předmět navazuje na znalosti z předcházejících kurzů, zvláště pak ty, které se týkají základů informatiky a ekonomie.

Garant

Ing. Jaromír Skorkovský, CSc.

Vyučující

Ing. Jaromír Skorkovský, CSc.