Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení lidských zdrojů (MKH_RLIZ)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MKH_RLIZ - Řízení lidských zdrojů, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Obsah předmětu tvoří deset vybraných témat z problematiky řízení lidských zdrojů v organizacích. Studenti získají přehled o základních oblastech problematiky řízení lidských zdrojů v organizacích. V přednáškách se seznámí s moderními trendy v této oblasti řízení. Obsahem kurzu jsou rovněž příklady předních světových firem, které jsou průkopníky i v oblasti řízení lidských zdrojů. Okrajově budou zmíněny zvláštnosti řízení lidských zdrojů v malých organizacích. Studenti se seznámí rovněž s příklady zpracování některých druhů personální agendy a s užívanými postupy v personálních procesech.Studenti ve skupinách založí fiktivní firmy a budou realizovat úkoly související s řízením lidských zdrojů v těchto firmách – vždy podle tématu probíraného v rámci přednášky.Na konci tohoto kurzu bude student schopen:- pochopit vliv a význam lidských zdrojů pro organizaci- seznámit se s hlavními funkcemi a fázemi procesu řízení lidských zdrojů- porozumět konkrétním postupům a technikám řízení lidských zdrojů- získá základní znalosti pro aplikaci do praxe- získá přehled o aktuálních zdrojích zabývajících se uvedenou problematikou

Osnova

Tématický plán přednášekTýden Téma1. Úvod do řízení lidských zdrojů, současné trendya. Vymezení pojmů personalistika a ŘLZ, zařazení ŘLZ do systému ekonomiky podniku.b. Oblasti zájmu a cíle ŘLZ.c. ŘLZ a produktivita organizace.d. Nové trendy v oblasti lidských zdrojů na počátku 21. století2. Trh práce, nábor a výběr zaměstnancůa. Situace na pracovním trhu v ČR, EU a vlivy globalizace na místní trhy práceb. Nábor a výběr zaměstnanců.c. Otázky přípravy na výběrová řízení.3. Organizační kultura a řízení lidských zdrojůa. Vymezení pojmu organizační kultura a struktura organizační kultury.b. Vztah organizační kultury k výkonnosti organizace.c. Možnosti aktivního ovlivňování organizační kultury.d. Příklady viditelných prvků organizační kultury u známých podniků.4. Vytváření efektivních týmů.a. Vymezení pojmů pracovní skupina, pracovní tým a týmová organizace.b. Otázky výběru lidí do efektivních týmů a vývojové fáze týmů.c. Podmínky vytváření týmové organizace a efekty plynoucí pro výkonnost podniku.5. Rozvoj a vzdělávání zaměstnancůa. Modely řízení kariéry v podnicíchb. Cyklus vzdělávání v podnicíchc. Formy manažerského a nemanažerského vzdělávání6. Motivace a chování zaměstnanců v organizacícha. Role motivace v systému řízení lidských zdrojůb. Motivační a demotivační faktory7. Hodnocení zaměstnancůa. Základní principy hodnocení zaměstnancůb. Cíle hodnocení a výstupy z hodnoceníc. Metody a techniky hodnocení8. Hodnocení práce a systémy odměňování zaměstnancůa. Účel a metody hodnocení pracovní poziceb. Systémy peněžního odměňování zaměstnancůc. Systémy nepeněžního odměňování zaměstnanců9. Management znalostí v organizacia. Vymezení pojmů managementu znalostíb. Praktická organizace managementu znalosti v podnicích10. Uvolňování a propouštění zaměstnancůa. Přístupy podniků k organizaci uvolňování zaměstnancůb. Organizace pozitivní kampaně při propouštění zaměstnanců a systematická pomoc odcházejícím zaměstnancům.

Literatura

povinná literaturaŘízení lidských zdrojů :základy moderní personalistiky. Edited by Josef Koubek. 4. rozš. a dopl. vyd. Praha: Management Press, 2007. 399 s. ISBN 978-80-7261-168-3. infodoporučená literaturaŘízení lidských zdrojů. Edited by Vladimír Hřebíček. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 154 s. ISBN 978-80-210-4537-8. infoRozvoj a vzdělávání pracovníků. Edited by František Hroník. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 233 s. ISBN 978-80-247-1457-8. infoŘízení lidských zdrojů :nejnovější trendy a postupy. Edited by Michael Armstrong, Translated by Josef Koubek. 10. vyd. Praha: Grada, 2007. 789 s. ISBN 978-80-247-1407-3. infoHRONÍK, František. Hodnocení pracovníků. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 126 s. ISBN 80-247-1458-2. infoHAYES, Nicky. Psychologie týmové práce :strategie efektivního vedení týmů. Translated by Pavla Císařová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 189 s. ISBN 80-7178-983-6. info

Garant

Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D., MSLS

Vyučující

Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D., MSLSIng. Lenka JanošováIng. Michal Jirásek