Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení a kontrola ve veřejné správě (MKR_RKVS)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MKR_RKVS - Řízení a kontrola ve veřejné správě, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Předmět je zaměřen na získání praktických dovedností při prípravě a realizaci rozhodovacích procesů ve veřejné správě. V první části se studenti seznámí s teorií rozhodovacího procesu, ve druhé části budou probírány rozhodovací procesy typické pro fungování veřejné správy a ve třetí části základní metody kontroly výkonu veřejné správy, s důrazem na finanční kontrolu.

Osnova

1. Úvod do problematiky, důvody existence veřejného sektoru, rozhodování ve veřejné správě (formy, metody, nástroje).2. Reforma veřejné správy.3. – 4. Organizace veřejné správy (majetek a hospodaření, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, organizační složky státu a příspěvkové organizace státu v komparaci s organizačními složkami a příspěvkovými organizacemi ÚSC).5. Přínosy a problémy konceptu New Public Managementu. Nové směry v řízení veřejné správy.6. Strategické řízení, kontraktování, spolupráce veřejného a soukromého sektoru.7. Veřejné zakázky.8. Hodnocení a motivace pracovníků, státní služba (etika veřejných zaměstnanců).9. Postavení úředníků územních samosprávných celků.10. Kontrola ve veřejné správě (druhy kontrol, systém kontrolních institucí).11. – 12. Finanční kontrola ve veřejné správě13. Interní audit v organizacích VS. Auditing. Přezkum hospodaření.

Literatura

HRABALOVÁ, Simona , Viktorie KLÍMOVÁ a Svatava NUNVÁŘOVÁ . Metody a nástroje řízení ve veřejné správě. Brno: Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta, 2005. 130 s. Vydání první. ISBN 80-210-3679-6. infoHRABALOVÁ, Simona , Svatava NUNVÁŘOVÁ a Irena OPLUŠTILOVÁ . Řízení místních samospráv. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2006. 76 s. ISBN 80-210-4158-7. infoMatoušková, Zdeňka. Vybrané kapitoly z fiskální decentralizace. Vyd. 1. V Praze : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2002. 154 s. ISBN 80-245-0281-.VITURKA, Milan , Petr HALÁMEK , Viktorie KLÍMOVÁ , Vilém PAŘIL a Vladimír ŽÍTEK . Regionální rozvoj, politika a správa. Díl 1: Regionální rozvoj. Brno: ESF MU, 2015. 242 s. infoVITURKA, Milan , Petr HALÁMEK , Viktorie KLÍMOVÁ , Vilém PAŘIL a Vladimír ŽÍTEK . Regionální rozvoj, politika a správa. Díl 2: Politika a správa. další spoluautoři: Labounková Vladimíra, Šich Pavel. Brno: ESF MU, 2015. 218 s. info

Garant

Ing. Svatava Nunvářová, Ph.D.

Vyučující

Ing. Svatava Nunvářová, Ph.D.