Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční deriváty (MPF_FIDE)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MPF_FIDE - Finanční deriváty, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Deriváty finančních trhů (DEFT)Cílem kurzu je pochopení problematiky derivátů finančního trhu. Pochopení základních derivátů finančního trhu,burzovních rizik a derivátům jako nástrojů rozložení rizika , a to forwardům, futures a opcím, řízení rizika směnných kurzůPožadavky k zápočtu: aktivní účast na seminářích, kontrolní práce.Forma zkoušky: písemná a ústní.

Osnova

Tématický plán - přednášky:1. Vymezení pojmu Derivát finančního trhu2. Termínové kontrakty - forwardy, základní pojmy, význam a funkce, principy oceňování3. Forwardy na úrokovou míru, oceňování a využití4. Forwardy na cizí měnu, oceňování a využití5. Futures - specifika a způsob obchodování na burze6. Futres na úrokovou míru7. Futures na cizí měnu8. Ostatní futures - na indexy, CTD obligace9. Swapy - význam a využití10. Swapy na úrokovou míru11. Devizové swapy12. Opční obchody - význam a oceňování13. Účtování a zdaňování derivátů pro potřeby komerční banky14. Obchodování s deriváty ve vyspělých ekonomikáchTématický plán semináře:1. Úvodní seminář2. Cena forwardu, výnosy a náklady3. Forwardy na úrokovou míru4. Forwardy na cizí měnu5. Kontrolní test6. Futres na úrokovou míru7. Futures na cizí měnu8. Ostatní futures na indexy, CTD obligace9. Úrokové swapy10. Devizové swapy11. Oceňování opcí12. Parita Call & Put13. Delta hedging a gama hedging

Literatura

povinná literaturaSHARPE, William F. a Gordon J. ALEXANDER. Investice. Translated by Zdeněk Šlehofr. 4. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1994. 810 s. ISBN 80-85605-47-3. infodoporučená literaturaBREALEY, Richard A. a Stewart C. MYERS. Teorie a praxe firemních financí. Translated by Zdeněk Strnad - Vilém Jungmann - Tomáš Hlaváč. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2000. xix, 1064. ISBN 80-7226-189-4. infoBLAKE, David. Analýza finančních trhů. Translated by Aleš Hrnčíř - Petr Šedý - Pavel Šimůnek. Vyd. 1. Praha: Grada, 1995. 623 s. ISBN 80-7169-201-8. infoJÍLEK, Josef. Termínové a opční obchody. Vyd. 1. Praha: Grada, 1995. 286 s. ISBN 80-7169-183-6. infoneurčenoŠTURC, Boris, Lenka MÍČKOVÁ a Miroslav GAJZLER. Vybrané problémy finančního trhu :deriváty finančního trhu a mezinárodní finanční management : učební text pro studenty oboru finančního podnikání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 101 s. ISBN 80-210-1652-3. info

Garant

Ing. Boris Šturc, CSc.

Vyučující

Ing. Boris Šturc, CSc.Ing. Luděk BenadaIng. Boris Šturc, CSc.