Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční investování (MPF_FIIN)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MPF_FIIN - Finanční investování, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Na konci kurzu bude jeho absolvent schopen:- popsat výhody a rizika finančních produktů,- vymezit současné trendy v investování,- srovnat aktivní a pasivní investování,- charakterizovat jednotlivé produkty pasivního investování,- popsat jednotlivé investiční strategie,- charakterizovat investování do akcií, dluhopisů, měn, derivátů, reálných aktiv, do fondů kolektivního investování a alternativní investice,- vymezit základy moderní teorie portfolia,- shrnout základní principy diverzifikace.

Osnova

1) Investování a investiční strategie2) Aktivní a pasivní investování3) Produkty pasivního investování I4) Produkty pasivního investování II5) Investování do akcií6) Investování do dluhopisů7) Investování do měn8) Investování do derivátů9) Investování do reálných aktiv10) Investování prostřednictvím fondů kolektivního investování11) Alternativní investice12) Základy teorie portfolia, diverzifikace portfolia13) Finanční investování v České republice a ve světě

Literatura

povinná literaturaJÍLEK, Josef. Akciové trhy a investování. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 656 s. ISBN 978-80-247-2963-3. infoVESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2011. 789 s. ISBN 9788073576479. infodoporučená literaturaSIEGEL, Jeremy J. Investice do akcií :běh na dlouhou trať. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 295 s. ISBN 9788024738604. infoMUSÍLEK, Petr. Trhy cenných papírů. 2., aktualiz a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2011. 520 s. ISBN 9788086929705. infoJÍLEK, Josef. Finanční trhy a investování. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 648 s. ISBN 978-80-247-1653-4. infoARNOLD, Glen. Jak vybírat podhodnocené akcie a vydělat na jejich růstu. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. 366 s. ISBN 9788025127681. infoneurčenoSWEDROE, Larry E. a RC BALABAN. Úspěšný investor :odhalte 77 investičních omylů. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2012. 288 s. ISBN 9788026500520. info

Požadavky

(! BPF_FIIN The Financial Investment )&& (! MPF_AFII Financial investments )

Garant

Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D.

Vyučující

Ing. Bc. Jana HvozdenskáIng. Gabriela Oškrdalová, Ph.D.prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.Ing. Bc. Jana HvozdenskáIng. Petr MiklíčekIng. Martina Pokorná