Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení operací (MPH_RIOP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MPH_RIOP - Řízení operací, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Anotace V předmětu jsou probírány poznatky potřebné k porozumění základů procesního inženýrství. Základní principy a techniky používané při řízení operací jsou nezbytné pro pochopení řízení a plánování výrobních procesů a dalších logicky navazujících činností jako jsou techniky používané pro řízení zásob a navazující na výrobní procesy jako jsou MRP, MPR-II, Drum-Buffer –Rope, Conwip a Lean Manufacturing. Bude vysvětleno využití Workflow. V předmětu jsou studentům prezentovány materiálové a finančních toky ve výrobě a obchodu a to prakticky s použitím ERP systému.Bude probírána základní metodologie používaná pro řízení projektů se zaměřením na implementace ERP systémů. Budou probírány základy teorie omezení a její využití při řízení obchodních a výrobních a procesů a v projektovém řízení s použitím metody kritického řetězce. Bude prezentovány praktické studie pro využití teorie omezení jako je P&Q analýza. Součástí řízení je i měření výkonnosti, úspěšnosti projektů včetně efektivity s tím spojené a z toto důvodu budou studenti seznámeni s používanými typy měřítek. Bude prezentována metoda Kepner-Tregoe používaná pro řízení rozhodování.Budou prezentovány základní nástroje Business Intelligence a to jak v praktické, tak i teoretické rovině. Bude vysvětlen princip FBD Ishikawa a propojení tohoto nástroje používaného při řízení kvality s Paretovým diagramem.CíleHlavní cíle předmětu jsou :pochopení principů vybraných moderních metod používaných pro řízení operací (procesů);rozšíření optiky při pohledech a hodnocení a řešení standardních situací a problémů, které jsou součástí obchodních, distribučních, výrobních procesů nebo projektovém řízení;schopnost lépe poznat bolesti, se kterými se zákazníci dnes a denně potýkají; schopnost definovat a vysvětlit základní přínosy mající svůj původ v používání vybraných metod a nástrojů a to z různých úhlů pohledu; porozumění důvodů využívání ERP systému jako nepostradatelného nástroje pro řízení procesů; osvojení základních vazeb a funkcí samotného ERP;Každý student se s touto problematikou bude setkávat ve své budoucí praxi denně a znalosti získané v tomto předmětu mu umožní lepší orientaci a výraznou konkurenční výhodu.

Osnova

1.týden: Úvod od problému, typický projekt a nutné znalosti s tím spojené, charakteristiky ERP a ovládání systému2.týden: Teorie omezení, charakteristiky ERP II, Nakup a závazky v ERP3.týden: Stromové struktury používaní v teorii omezení (stromy současné a budoucí reality), Prodej a pohledávky v ERP4.týden: Metoda kritického řetězce I , multitasking, pokročilý nákup a prodej v ERP5.týden: Metoda kritického řetězce II, řízení nárazníků, OLAP a dolování dat v ERP6.týden: Úvod do skladového hospodářství a řízení výroby, Kusovníky a technologické postupy v ERP, skladové převody a lokace7.týden : Základy systémů řízení kvality (Ishikawa, Pareto), zprávy 8D, Výrobní zakázky v ERP I8.týden: Metoda Six Sigma, Metriky, Výrobní zakázky v ERP II9. týden: Případová studie I (podniky pro dělení oceli), Projekty v ERP, metoda Kepner-Tregoe10.týden : Případová studie II (hotely), workflow, ERP příklady podle zadání I11.týden : Případová studie II (polygrafie), BSC, ERP příklady podle zadání II12.týden : Případová studie IV (výrobní podniky), analýza P&Q –produktový mix, ERP příklady podle zadání III13. týden : Opakování , workshop, FAQ

Literatura

doporučená literaturaGOLDRATT, Eliyahu M. Kritický řetěz. Translated by Jan Jirák. Vyd. 1. Praha: InterQuality, 1999. 200 s. ISBN 80-902770-0-4. infoUČEŇ, Pavel. Metriky v informatice :jak objektivně zjistit přínosy informačního systému. 1. vyd. Praha: Grada, 2001. 139 s. ISBN 80-247-0080-8. infoBASL, Josef, Pavel MAJER a Miroslav ŠMÍRA. Teorie omezení v podnikové praxi : zvyšování výkonnosti podniku nástroji TOC. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 213 s. ISBN 80-247-0613-X. infoBASL, Josef. Podnikové informační systémy :podnik v informační společnosti. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 142 s. ISBN 80-247-0214-2. infoGOLDRATT, Eliyahu M. Late night discussions :on the theory of constraints. Great Barrington: North River Press, 1992. 71 s. ISBN 0-88427-160-9. infoMicrosoft Business Solutions-Navision 4.0 Course 8224A, Introduction Training. : Bertelsmann Media, 2004. infoneurčenoVYMĚTAL, Dominik. Informační systémy v podnicích:teorie a praxe projektování. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 142 s. ISBN 978-80-247-3046-2. infoVYMĚTAL, Dominik Dr.Sc. Podnikové informační systémy-ERP. první. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně- podnikatelská fakulta v Karviné, 2010. 453 s. ISBN 978-80-7248-618-2. infoRUSSELL, Roberta S. a Bernard W. TAYLOR. Operations management :along the supply chain : international student version. 6th ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2009. xxviii, 77. ISBN 9780470233795. info

Požadavky

(! BPH_PIS1 Podnikové informační systémy 1 ) && (! BPH_PIS2 Podnikové informační systémy 2 )Předmět navazuje na znalosti z předcházejících kurzů, zvláště pak ty, které se týkají základů informatiky a ekonomie.

Garant

Ing. Jaromír Skorkovský, CSc.

Vyučující

Ing. Jaromír Skorkovský, CSc.Ing. Jaromír Skorkovský, CSc.