Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení a kontrola ve veřejné správě (MPR_RKVS)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MPR_RKVS - Řízení a kontrola ve veřejné správě, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Student po úspěšném absolvování předmětu je schopen:zdůvodnit problémy fungování veřejného sektoru a veřejné správy vyplývající z podstaty veřejného sektoru jako takového;oponovat přístupům, které usilují o zavádění některých metod řízení pocházejících ze soukromého sektoru do oblasti veřejné správy;navrhnout systém hodnotících kritérií a indikátorů pro vybrané organizace veřejné správy;porovnat jednotlivé metody řízení využívané ve veřejném a soukromém sektoru;posoudit možnosti a mechanismy kontroly ve veřejné správě;

Osnova

1. Úvod do problematiky, důvody existence veřejného sektoru, rozhodování ve veřejné správě (formy, metody, nástroje).2. Reforma veřejné správy.3. – 4. Organizace veřejné správy (majetek a hospodaření, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, organizační složky státu a příspěvkové organizace státu v komparaci s organizačními složkami a příspěvkovými organizacemi ÚSC).5. Přínosy a problémy konceptu New Public Managementu. Nové směry v řízení veřejné správy.6. Strategické řízení, kontraktování, spolupráce veřejného a soukromého sektoru.7. Veřejné zakázky.8. Hodnocení a motivace pracovníků, státní služba (etika veřejných zaměstnanců).9. Postavení úředníků územních samosprávných celků.10. Kontrola ve veřejné správě (druhy kontrol, systém kontrolních institucí).11. – 12. Finanční kontrola ve veřejné správě13. Interní audit v organizacích VS. Auditing. Přezkum hospodaření.Pořadí témat může být pozměněno s ohledem na případné přednášky externích odborníků.

Literatura

povinná literaturaHILL, Carolyn J. a Laurence E. LYNN. Public management :a three-dimensional approach. Washington: CQ press, 2009. xxi, 490 s. ISBN 9780872893481. infoPublic management and governance. Edited by A. G. Bovaird - Elke Löffler. 2nd ed. London: Routledge, 2009. xxiii, 374. ISBN 9780203884096. infoHRABALOVÁ, Simona , Viktorie KLÍMOVÁ a Svatava NUNVÁŘOVÁ . Metody a nástroje řízení ve veřejné správě. Brno: Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta, 2005. 130 s. Vydání první. ISBN 80-210-3679-6. infodoporučená literaturaHRABALOVÁ, Simona , Svatava NUNVÁŘOVÁ a Irena OPLUŠTILOVÁ . Řízení místních samospráv. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2006. 76 s. ISBN 80-210-4158-7. infoVITURKA, Milan , Petr HALÁMEK , Viktorie KLÍMOVÁ , Vilém PAŘIL a Vladimír ŽÍTEK . Regionální rozvoj, politika a správa. Díl 1: Regionální rozvoj. Brno: ESF MU, 2015. 242 s. infoVITURKA, Milan , Petr HALÁMEK , Viktorie KLÍMOVÁ , Vilém PAŘIL a Vladimír ŽÍTEK . Regionální rozvoj, politika a správa. Díl 2: Politika a správa. další spoluautoři: Labounková Vladimíra, Šich Pavel. Brno: ESF MU, 2015. 218 s. infoPublic management and performance :research directions. Edited by Richard M. Walker - George A. Boyne - Gene A. Brewer. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. xi, 288 s. ISBN 9780521116633. infoMIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta a Andrea BAŠTEKOVÁ. Elektronické verejné obstarávanie v zmluvnom zabezpečovaní verejných služieb a projekty partnerstva verejného a súkromného sektora. In Ľudmila Malíková, Tomáš Jacko. New Public Management a Slovensko. Podoby a aplikácia princípov. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2013. s. 91-129, 39 s. Monografia. ISBN 978-80-223-3515-7. infoERNEKER, Jaroslav, Marie KRYBUSOVÁ a Lubomír PÁNA. Systémové aspekty veřejné správy. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2011. 110 s. ISBN 9788086708980. infoBRYSON, John M. Strategic planning for public and nonprofit organizations :a guide to strengthening and sustaining organizational achievement. 4th ed. San Francisco: Jossey-Bass, 2011. xxviii, 54. ISBN 9780470392515. infoMLÁDKOVÁ, Ludmila a Petr JEDINÁK. Vybrané aspekty systému řízení státních organizací. 1. vyd. Zlín: Verbum, 2011. 124 s. ISBN 9788087500101. infoPOMAHAČ, Richard. Veřejná správa. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2013. xx, 315 s. ISBN 9788074004476. infoBALÝOVÁ, Lucie. Veřejné zakázky. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2015, xix, 230 s. ISBN 978-80-7400-560-2.NEMEC, Juraj. Kontrola ve veřejné správě. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 158 s. ISBN 9788073575588. infoDVOŘÁČEK, Jiří. Interní audit a kontrola. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2000. xiii, 195. ISBN 80-7179-410-4. info

Garant

Ing. Svatava Nunvářová, Ph.D.

Vyučující

Ing. Svatava Nunvářová, Ph.D.Ing. Vilém Pařil, Ph.D.Ing. Svatava Nunvářová, Ph.D.