Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Všeobecný rozhled a rozvoj komunikačních schopností (MPV_VRRK)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MPV_VRRK - Všeobecný rozhled a rozvoj komunikačních schopností, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Náplň předmětu je soustředěna kolem dvou tematických os. První si klade za cíl prohloubit schopnosti studentů formulovat své postoje a vhodnou argumentací je obhájit. Pozornost je věnována i nácviku vybraných stylistických a rétorických postupů. Druhá osa je zaměřena na obeznámení se syntetickou studií období 20. století, zahrnující takové oblasti lidského vědění, jako je literatura, politika, technika, filosofie, výtvarné umění, design apod. Zvláštní důraz je kladen na směry a osobnosti, které významnou měrou formovaly tvář dnešní společnosti. Obě osy se setkávají v praktické části, v níž jsou studenti konfrontováni s konkrétními díly a žurnalistickými útvary. V rámci diskuze jsou vybízeni k rozkrytí mnoha vrstev díla a pojmenování hodnot, prostřednictvím kterých dílo působí na lidskou senzibilitu i racio. Předmět je přednášen ve francouzském jazyce.Cílem předmětu je:- napomoci studentům orientovat se v hodnotách a úskalích dnešního hmotného i nehmotného světa.-zdokonalit ve schopnosti vést dialog, vystavět koherentní argumentaci a aby byli schopni své postoje vhodně stylisticky zachytit ve formě eseje.

Osnova

Tematický plán a obsahové zaměření seminářů:1)O jazyku a komunikaciMluva a řeč- komunikační situace, model, cílStylistika a textová syntax, kompozice- tematický plán- kritický plán- analytický plánKoheze a koherence textu2)Rozbor žurnalistického eseje a jeho résuméRozbor z hlediska- myšlenkového- stylistického- syntaktického- lexikálníhoRésumé3)Funkční postupy stylistiky a rétorikyFunkční styl publicistický- stylové normy a žánrová diferenciace- obrazná vyjádření, frazéry a jejich modifikace- metajazyková funkce jazykaFunkční styl rétorický- žánry řečnické komunikace, jejich normy a přesvědčovací funkce- vertikální členění řečnického projevu- působení kontaktu s kolektivním adresátem, „řeč těla“Funkční styl umělecké literatury- subjektivní uchopení světa a jazyka- stylistika a poetika4)Rétorická cvičení a jejich rozbor prostřednictvím nahrávkyDiskuze o pěti promluvách, které změnily světSkupinové cvičení vyjednávání, výstavba argumentace, aplikace řečnických postupů- nahrávka a rozbor5)Světová literatura v souvislostechDeset knih, které změnily světKomparativní přístup v literatuře aneb všelidská témata a jejich zpracování napříč národními literaturamiOd literárního modernismu k postmodernismu6)Rozbor básně a diskuze nad současnými literárními trendyRozbor Baudelairovy básněDiskuze k současné literatuře na základě preferencí studentů7)Výtvarné umění a jeho vývoj od vynálezu fotografieDeset výtvarných děl, která změnila světTrendy výtvarného projevu od vynálezu fotografie 1826 do současnostiVýtvarné dílo coby artefaktDiskuze nad reprodukcemi děl- vysvětlení objektivních uměleckých hodnot a postojů autora- subjektivní recepce artefaktů8)Hudba v 19. a 20. stoletíOpera v 19. stoletíHudební drama – Richard WagnerPozdní romantismus a opereta – StraussovéImpresionismus a nástup moderny – DebussyRevoluce – dvanáctitónová hudbaKlasická hudba po 2. světové válceJazz, rock, popPoslech části Prokofievova díla „Petříček a vlk“ a diskuze na téma jazyk hudbyPoslech a diskuze k současné hudební scéně dle preferencí studentů – jazz, rock9)Architektura, móda, designEstetická hodnota a její role v ekonomice 20. století- designKontroverzní otázka reklamyArchitektura 20. stoletíMódaOtázka „gender“10) Vývoj politických systémůZrod demokratických systémůTotalitní systémyZápadní demokraciePolitické systémy v jižní AmericePolitické systémy ve SkandináviiEU, OSNNevládní organizace11) Člověk a společnost ve 20. stoletíDemografické revoluce ve světěLidská práce ve 20.stoletíŽivotní prostředí, urbanizaceSpolečnost vědomostí12) Dějiny 20.století v kostceNástin vývoje 20. stoletíVybrané osobnosti, události a vynálezy 20. stoletíKvíz k světovým dějinám13) Nástin filozofie 20. století a zamyšlení nad jedním z jeho významných dělFilozofie existence – Jaspers, SartreRozvinutí otázky po bytí – HeideggerFilozofická antropologieStrukturalismusNovopozitivismusKritický racionalismus – PopperDiskuze k dílu dle výběru Jean-Paul Sartre – Bytí a nicotaMichel Foucault – Slova a věci

Literatura

FOUCAULT, Michel. Slová a veci :archeológia humanitných vied. Translated by Miroslav Marcelli - Mária Marcelliová. 3. vyd. Bratislava: Kalligram, 2004. 396 s. ISBN 80-7149-664-2. infoLINHARTOVÁ, Věra . Mluvím, mluvíš, mluvíme. Univerzitní noviny, List Masarykovy univerzity a Nadace Universitas Masarykiana., Brno: Nadace MU, 1997, roč. 4, č. 10, s. 34-35. ISSN 1211-6866. info

Garant

doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Sophie LefévreMgr. Šárka Starobová