Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrový kurs ÚČLK (CLDS13)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu CLDS13 - Výběrový kurs ÚČLK, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cíl předmětu je, aby doktorand absolvoval vhodný výběrový kurs pro pregraduální studenty nabízený školícím pracovištěm a zároveň spolupracoval na jeho vedení, podle domluvy s učitelem kursu. Pedagogické otázky tohoto předmětu průběžně konzultuje s didaktikem oboru. Úspěšné absolvování tohoto předmětu je doporučenou prerekvizitou pro předmět Pedagogická činnost. Závěrečné hodnocení udělí učitel tohoto předmětu po konzultaci se školitelem. Obsahové zaměření Kurs je zpravidla v úzkém vztahu k tématu disertace doktoranda, nemusí to však být pravidlem.

Osnova

Základní témata: dle zaměření disertací jednotlivých doktorandů.

Literatura

Základní literatura dle zaměření disertace a domluvy se školitelem a vyučujícími tohoto předmětu.Doporučená literatura dle zaměření disertace a domluvy se školitelem a vyučujícími tohoto předmětu.

Garant

doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.

Vyučující

doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc.