Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Římská rodina (DSBcB015)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DSBcB015 - Římská rodina, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Anotace: Rodina tvoří jednotku specifického společenského významu. Je to právě rodina, jež primárně formuje všechny lidské jedince. Představuje zázemí, základní startovní čáru, z níž vychází každý - od těch nejmenších až po velikány světových dějin. Je považována za základ společnosti, „státu“ a v antické společnosti sloužil model rodiny i jako vzor pro samotný stát, coby vyšší správní jednotky (císař jako „otec“). Společně se tedy podíváme na to, jak vypadala a fungovala římská „familia.“ Pokusíme se ze slov antických autorů pochopit, jaký význam měla pro Římany rodina a její členové.Cíle kurzu: Kurz si klade za cíl představit studentům vybrané aspekty římského rodinného života, přiblížit římské smýšlení o rodině a jejím významu pro společnost i jednotlivce a zachytit specifika římského přístupu k rodinně a jejím jednotlivým členům. Z praktických dovedností „procvičí“ schopnost práce s prameny (případně odbornými texty) a jejich interpretací.

Osnova

Úvodní hodina: témata a cíle kurzu; prameny a literatura1. římská rodina a její členové: familia - domus; nukleární - rozšířená rodina; demografie; kdo je člen rodiny? - rodina - rod, (stupně příbuzenství, dědické právo v rodině)2. členové rodiny a jejich role I: dospělí (rodiče, prarodiče, širší příbuzenstvo; žena - muž)3. členové rodiny a jejich role II: děti; učni4. otroci: otroci v rodině; "rodiny" otroků5. rodina a stát: patria potestas (omezení a kontrola za principátu, vnější zásahy - rodina, stát, zvyk/ společnost); podpora rodinného života (Augustovy manželské zákony, alimentační programy)6. obraz rodiny v antické literatuře: rodina očima antických autorů - literární diskurs; ideál římské rodiny7. "rozbití ideálu rodiny:" násilí v rodině; rozvody; generační konflikty8. aspekty rodinného života I: narození; dospívání (výchova/vzdělávání)9. aspekty rodinného života II: přechodové rituály (vstup do světa dospělých); sňatky a manželství; fungování domácnosti10. aspekty rodinného života III: stáří; smrt (vnímání smrti a ztráty, obranné mechanismy)11. křesťané a rodinný život: odlišnosti a podobnosti křesťanského přístupu k rodinnému životu12. pozdní antika: proměny a specifika

Literatura

doporučená literaturaA companion to families in the Greek and Roman worlds. ISBN 9781405187671. infoFRÝDEK, Miroslav , Jarmila BEDNAŘÍKOVÁ , Irena RADOVÁ , Renata VESELÁ , Ivana STARÁ , Silvie ŠIMORDOVÁ a Markéta MELOUNOVÁ . Právní, náboženské a politické aspekty starověké římské rodiny. 1. vyd. Ostrava, 2012. 121 s. Edice právo. ISBN 978-80-7418-157-3. infoRímska rodina v sociálnych a právnych vzťahoch :(medzinárodná vedecká konferencia právnych romanistov Českej republiky a Slovenskej republiky, Bratislava, 18. a 19. marca 2005). Edited by Róbert Brtko. 1. vyd. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2007. 64 s. ISBN 9788096933273. infoThe Roman family in the empireRome, Italy, and beyond. Edited by Michele George. New York: Oxford University Press, 2005. xx, 358 p. ISBN 019926841X. infoEarly Christian families in context :an interdisciplinary dialogue. Edited by David L. Balch - Carolyn Osiek. Cambridge: William B. Eerdmans publishing company, 2003. xix, 412 s. ISBN 0-8028-3986-X. infoSALLER, Richard P. Patriarchy, property and death in the Roman family. 1. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. 249 s. ISBN 0-521-59978-4. infoGeschichte des privaten Lebens. Edited by Paul Veyne - Holger Fliessbach. Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, 1989. 621 s. ISBN 3-10-033631-3. info

Garant

doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.

Vyučující

Mgr. Tereza Antošovská