Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Římské reálie (DSMgrA06)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DSMgrA06 - Římské reálie, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Poznat denní život v římské republice i v obdobích císařství. Umět správně používat a překládat pojmy z různých oblastí římského soukromého života, posuzovat a konzultovat správné využití tzv. soukromých reálií v literatuře, filmu, apod.Student bude disponovat znalostmi římského způsobu života, které mu umožní lépe porozumět vývoji římských dějin a římskému myšlení. Bude schopen kriticky posoudit využití římských reálií v různých uměleckých dílech a naučných pořadech.

Osnova

1) Římská rodina a výchova2) Svatba a pohřeb3) Otrokářství4) Zemědělství, chov dobytka5) Řemesla, obchod, živnostenské spolky6) Domy a bydlení7) Odívání a péče o tělo8) Doprava9) Jídlo, hostiny, zábava10) Kalendář, počítání a měření času

Literatura

doporučená literaturaMÜLLER, I,. von. Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft. Die römischen Privataltertümer. München 1911.JOHNSTON, Harold Whetstone. The Private Life of the Romans. Chicago: Scott, Foresman and Company, 1909. Dostupné online: http://www.gutenberg.org/files/40549/40549-h/40549-h.htmDer Neue Pauly (on-line, německá i anglická verze, Databáze ÚKS)KOL. Antický Rím. Bratislava1975.CHRIST, Karl. Die Römer :Eine Einführung in ihre Geschichte und Zivilisation. 2. Aufl. München: C. H. Beck, 1978. 316 s. ISBN 3406302521. infoBURIAN, Jan [historik]. Řím : světla a stíny antického velkoměsta. Praha: Svoboda, 1970. infoÜRÖGDI, György. Tak žil starý Řím. Vyd. 1. Praha: Orbis, 1968. 258 s. infoGROH, V. Starý Řím. Praha, 1931. info

Požadavky

DSBcZk Bc státní zkouška && DSBcA021 Bc státní zkouška

Garant

doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.

Vyučující

Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D.doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.