Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Římské provincie a jejich kultura I. (DSMgrB09)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DSMgrB09 - Římské provincie a jejich kultura I., Filozofická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Po absolvování předmětu bude mít student přehled o kulturních záležitostech provincií, ekonomice, náboženství a o vojenské přítomnosti Římské armády na limitu a o samotném vývoji, ustanovování a administrativní správě provincií. Také bude mít přehled o hospodářství provincií a o rozdílech mezi jednotlivými provinciemi a Itálií.

Osnova

1. Úvod do problematiky, doporučená literatura, technické záležitosti2. Formování provincií, obecná správa provincií po římském záboru, Romanizace, vliv provincií na život v Římě3. Zisky prvních provincií po I. púnské válce, provincie v Itálii4. Provincie po II. Makedonskou válku, cca do roku 200 př. n. l., vliv Říma v Řecku5. 2. století př. n. l., zisky provincií v Hispánii, Africe a na východě6. Provincie za občanských válek, zhruba do roku 40 př. n. l.7. Provincie za občanských válek, zhruba do roku 40 př. n. l.8. Změna administrativy provincií za Augusta a raného principátu9. První uzurpace, provincie za Iulsko-Klaudijské dynastie, klientské státy10. Flaviovci, změna vztahu Říma k provinciím

Literatura

LAURENCE, Ray. Roman archaeology for historians. Abingdon, Oxon: Routledge. ISBN 11-362-9531-3.SAKAŘ, Vladimír a Jan BOUZEK. Římské provincie a limes Romanus ve střední a západní Evropě. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990, 149 s. ISBN 80-706-6161-5.JONES, A. H. M. The Cities of the Eastern Roman Provinces. Wipf&Stock Publishers, 2004KOMORÓCZY, Balázs, Dana CEJNKOVÁ a Jaroslav TEJRAL. Římané a Germáni. Nepřátelé - rivalové - sousedé. Brno: SVAN, spol. s. r. o., 2003. 28 s. ISBN 80-85956-19-5.BECHERT, Tilmann. Die Provinzen des Römischen Reiches. Einführungund Überblick. MainzamRhein, 1999CIUGUDEAN .., Ed. by Horia.. Army and urban development in the Danubian provinces of the Roman Empire: proceedings of the international symposium Alba Iulia, 8th - 10th October 1999. Alba Iulia: Muzeul Naţional al Unirii, 2000. ISBN 97-381-4109-5.RAJA, Rubina. Urban development and regional identity in the eastern Roman provinces, 50 BC-AD 250: Aphrodisias, Ephesos, Athens, Gerasa. xvii, 273 pages. ISBN 978-876-3526-067.

Požadavky

( DSBcA021 Bc státní zkouška || DSBcZk Bc státní zkouška ) && NOW ( DSMgrB09s Římské provincie I. - s. )Předpokladem k zapsání předmětu je všeobecná znalost dějin Římské říše od doby Královské po konec západní části (cca 476 n. l.)Podmínkou k zápisu do této přednášky je zapsání semináře k tomuto předmětu - DSMgrB09s Římské provincie a jejich kultura I. - seminář.Studenti, kteří mají zájem a čas předmět studovat, si mohou zažádat o výjimku.

Garant

doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.

Vyučující

Mgr. Jiří Bartůněkdoc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.Mgr. Pavel DadákMgr. Adéla KřížováMgr. Jan Plocek