Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Římské provincie a jejich kultura I. - seminář (DSMgrB09s)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DSMgrB09s - Římské provincie a jejich kultura I. - seminář, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Po absolvování předmětu bude mít student přehled o kulturních záležitostech provincií, ekonomice, náboženství a o vojenské přítomnosti Římské armády na limitu a o samotném vývoji, ustanovování a administrativní správě provincií. Také bude mít přehled o hospodářství provincií a o rozdílech mezi jednotlivými provinciemi a Itálií.

Osnova

1. Úvod do problematiky, doporučená literatura, technické záležitosti2. Formování provincií, obecná správa provincií po římském záboru, Romanizace, vliv provincií na život v Římě3. Zisky prvních provincií po I. púnské válce, provincie v Itálii4. Provincie po II. Makedonskou válku, cca do roku 200 př. n. l., vliv Říma v Řecku5. 2. století př. n. l., zisky provincií v Hispánii, Africe a na východě6. Provincie za občanských válek, zhruba do roku 40 př. n. l.7. Provincie za občanských válek, zhruba do roku 40 př. n. l.8. Změna administrativy provincií za Augusta a raného principátu9. První uzurpace, provincie za Iulsko-Klaudijské dynastie, klientské státy10. Flaviovci, změna vztahu Říma k provinciím

Literatura

JONES, A. H. M. The Cities of the Eastern Roman Provinces. Wipf&Stock Publishers, 2004Náhradní obsah: LAURENCE, Ray. Roman archaeology for historians. Abingdon, Oxon: Routledge. ISBN 11-362-9531-3.Náhradní obsah: KOMORÓCZY, Balázs, Dana CEJNKOVÁ a Jaroslav TEJRAL. Římané a Germáni. Nepřátelé - rivalové - sousedé. Brno: SVAN, spol. s. r. o., 2003. 28 s. ISBN 80-85956-19-5.Náhradní obsah: BECHERT, Tilmann. Die Provinzen des Römischen Reiches. Einführungund Überblick. MainzamRhein, 1999Náhradní obsah: RAJA, Rubina. Urban development and regional identity in the eastern Roman provinces, 50 BC-AD 250: Aphrodisias, Ephesos, Athens, Gerasa. xvii, 273 pages. ISBN 978-876-3526-067.Náhradní obsah: SAKAŘ, Vladimír a Jan BOUZEK. Římské provincie a limes Romanus ve střední a západní Evropě. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990, 149 s. ISBN 80-706-6161-5.Náhradní obsah: CIUGUDEAN .., Ed. by Horia.. Army and urban development in the Danubian provinces of the Roman Empire: proceedings of the international symposium Alba Iulia, 8th - 10th October 1999. Alba Iulia: Muzeul Naţional al Unirii, 2000. ISBN 97-38

Požadavky

( DSBcA021 Bc státní zkouška || DSBcZk Bc státní zkouška ) && NOW ( DSMgrB09 Římské provincie I. )Předpokladem k zapsání předmětu je všeobecná znalost dějin Římské říše od doby Královské po konec západní části ŘŘ (cca 476 n. l.). Podmínkou k zápisu do tohoto semináře je zapsání přednášky k tomuto předmětu - DSMgrB09 Římské provincie a jejich kultura I.Studenti, kteří mají zájem a čas předmět studovat, si mohou zažádat o výjimku.

Garant

doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.

Vyučující

Mgr. Jiří Bartůněkdoc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.Mgr. Pavel DadákMgr. Adéla KřížováMgr. Jan Plocek