Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Vybavení EA studia I_b (IMJ14)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu IMJ14 - Vybavení EA studia I_b, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem výuky je v prvním semestru získat teoretický přehled o technologiích, historických i současných, používaných v nahrávacích studiích i domácích zvukových pracovištích, seznámit se s principy jejich činnosti a způsobu práce s těmito technologiemi. Osvojení si základů používané terminologie.Získat zákldní návyky v uvažování potřebném pro dosažení optimálních výsledků při pořizování záznamu akustického signálu, jeho zpracování, archivaci a opětné reprodukci. V průběhu druhého semestru je výuka doplněna o praktickou vlastní, samostatnou činnost se záznamovým zařízením, ukončeném poslechem výsledné práce, rozborem poznatků získaných v průběhu práce, určení limitních faktorů, zhodnocení aktiv a pasiv zvolených pracovních postupů.

Osnova

Definování zvuku, základní pojmy fyzikální, fiziologické a hudební akustikyElektroakustické měniče, principy přeměny, základní charakteristiky, vlastnosti a použitelnostElektroakustický řetězec, možnosti zapojení, posloupnost a jeho logika, pracovní body elektronických zařízení jejich impedanční přizpůsobení, úrovně signálů, elektromagnetické a jiné rušení signáluMixážní pulty, jejich varianty, pojmenování jeho částí, popis ovládacích prvků, tok signáluZvukové procesory, zařízení na úpravu zvukových záznamů, přehled, popis jejich činnostiFormáty zvukových a datových nosičů, parametry digitálních záznamů zvukuZákladní principy nahrávání a zachytávání zvuku, práce s přístrojiSound design jako umělecká disciplína, rozdíly mezi dokumentační činností a uměleckým projevem

Literatura

Jiří Pejcha, Jan Škubal - zvuk v divadle (skripta), JAMU 2005Praxe zvukové techniky - Václav Vlachý, Muzikus 2000

Požadavky

IMJ13 Vybavení EA studia I_a

Garant

PhDr. Petr Macek, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Petr Macek, Ph.D.