Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Římská toreutika - kovové nádoby z období pozdní republiky až konce dominátu (KLB_004)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KLB_004 - Římská toreutika - kovové nádoby z období pozdní republiky až konce dominátu, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

V kursu se posluchači seznámí s vývojem římské toreutiky. Přednášky budou zaměřeny na poznání kovových nádob. Pozornost bude věnována nálezovým kontextům v impériu a barbariku, stylové analýze dekoru a funkci nádob. Studenti si po absolvování osvojí základy typologie a významu kovových nádob v římské a barbarské společnosti.

Osnova

Osnova1. Dějiny bádání a metodická úskalí při studiu římských kovových nádob.2. Nálezové kontexty v impériu.3. Nálezové kontexty v barbariku.4. Bronzové-mosazné nádoby pozdní republiky a raného principátu (2. polovina 1. století př. K. až 1. polovina 1. století po K.) – typologie, dekor, funkce.5. Stříbrné nádoby pozdní republiky a raného principátu (2. polovina 1. století př. K. až 1. polovina 1. století po K.) - typologie, dekor, funkce.6. Bronzové-mosazné nádoby 2. poloviny 1. století po K. až poloviny 2. století - typologie, dekor, funkce.7. Stříbrné nádoby 2. poloviny 1. století po K. až poloviny 2. století - typologie, dekor, funkce.8. Specifika vývoje ve střední době římské – královský hrob z Mušova.9. Problematika limitních depotů kovových nádob.10. Bronzové-mosazné nádoby 3. a 4. století po K. - typologie, dekor, funkce.11. Stříbrné nádoby 3. a 4. století po K. - typologie, dekor, funkce.12. Fenomén dědění kovových nádob v barbarských oblastech. Římské výrobní tradice v době stěhování národů a počátcích raného středověku.

Literatura

doporučená literaturaEGGERS, H.J. Der römische Import im freien Germanien. Hamburg: Museum für Völkerkunde und Vorgeschichte, 1951. info

Požadavky

KLBcA26 Umění římského principátu || AEA_57 Znalectví rané doby dějinné Posluchači by měli absolvovat předměty: Úvod do studia klasické archeologie, Úvod do studia archeologie, případně Znalectví hmotné kultury rané doby dějinné, vítané je také úspěšné složení kursu Doba římská a doba stěhování národů střední Evropy.

Garant

doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc.

Vyučující

PhDr. Jan Jílek, Ph.D.