Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Římsko-barbarské vztahy (KLMgrB85)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KLMgrB85 - Římsko-barbarské vztahy, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Hlavní cíle kurzu jsou:porozumění a analýza vztahům starověké římské civilizace a barbarských kultur se zaměřením především na střední Evropu; vymezuje hlavní typy kontaktů (obchod, politické vztahy, válečné střety).

Osnova

Historický úvod"Nekonfliktní" vztahy - příhraniční obchod, dálkový obchod, importy.Politické vztahyVálečné střety

Literatura

CEJNKOVÁ, Dana, Balázs KOMORÓCZY a Jaroslav TEJRAL. Římané a Germáni :nepřátelé, rivalové, sousedé. 1. vyd. Brno: Svan, 2003. [24] s., 1. ISBN 80-7028-197-9. infoPEŠKA, Jaroslav a Jaroslav TEJRAL. Das germanische Königsgrab von Mušov in Mähren. Edited by Claus von Carnap-Bornheim. Mainz: Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, 2002. s. 517-680. ISBN 3-88467-076-X. infoDas mitteleuropäische Barbaricum und die Krise des römischen Weltreiches im 3. Jahrhundert. Edited by Jaroslav Tejral. Brno: Archeologický ústav AV ČR, 1999. 236 s. ISBN 80-86023-14-1. infoKelten, Germanen, Römer im Mitteldonaugebiet :vom Ausklang der Latene-Zivilisation bis zum 2. Jahrhundert. Edited by Ján Rajtár - Karol Pieta - Jaroslav Tejral. Brno: Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, 1995. 280 s. ISBN 80-901679-5-0. infoTEJRAL, Jaroslav. Die Probleme der römisch-germanischen Beziehungen unter Berücksichtigung der neuen Forschungsergebnisse im niederösterreichisch-südmährischen Thayaflußgebiet. Mainz am Rhein: Philipp von Zabern, 1992. S. [378],. info

Garant

doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc.

Vyučující

Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.