Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Římské trestní právo (LJBcB19)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu LJBcB19 - Římské trestní právo, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Římské trestní právo představuje obsáhlý soubor sankčních právních a náboženských norem, které se vzájemně prolínají. Náboženské představy se projevují především v druzích trestů a možnosti odčinění, kdy je trest chápán jako odčinění protiprávního jednání. Studenti se seznámí s vývojem starověkého římského trestního práva a jeho systémem, zejména bude podán výklad o soukromém a veřejném trestním právu. Probrány budou základní instituty římského trestního práva. Výklad bude zaměřen na jednotlivé oblasti trestního práva: prameny, terminologie, soudní procesy. Na přednáškách budou probrány jednotlivé skupiny trestných činů (vlastizrada, vydírání, majetkové trestné činy, trestné činy proti životu a zdraví a sexuální trestné činy). Jednotlivé instituty budou probírány na právních a neprávních (narativních) pramenech římského práva. Po absolvování by měl mít student přehled o vývoji starověkého trestního práva a jeho jednotlivých právních institutů. Student bude schopen analyzovat a interpretovat texty římských právníků a historiků.

Osnova

• Pojem trestního práva římského: římské trestní právo veřejné a soukromé• Terminologie římského trestního práva• Prameny římského trestního práva• Narativní a právní prameny a jejich kolise• Římské trestní procesy (domácí soud, porotní, senátní, jednání o odvolání)• Skupiny trestných činů v římském právu• Druhy trestů v římském právu: odčinitelnost a neodčinitelnost prohrešku• Vlastizrada (proditio, perduellio, crimen maiestatis)• Vydírání provinciálů (crimen pecuniae repetundae)• Volební pletichy (crimen ambitus)• Majetkové trestné činy (furtum, sacrilegium, crimen peculatus)• Trestné činy proti životu a zdraví (úkladné vraždy, travičství)• Sexuální trestné činy (adulterium, incest, stuprum)

Literatura

FRÝDEK, Miroslav . Gli intrighi elettorali a Roma - crimen ambitus. Studia Prawnoustrojove, Olsztyn: Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olszte, 2010, roč. 8., 12., s. 57-60. ISSN 1644-0412. infoFRÝDEK, Miroslav . Terminology of Roman Criminal Law crimen et delictum. Journal on european history of law, London: Published semiannually by STS Science, 2010, roč. 1., 1., s. 69-72. ISSN 2042-6402. infoBARTOŠEK, Milan. Encyklopedie římského práva. 2., přeprac. vyd., v nakl. Praha: Academia, 1994. 469 s., fo. ISBN 80-200-0243-X. infoBARTOŠEK, Milan. Dějiny římského práva : (ve třech fázích jeho vývoje). Praha: Academia, 1988. 302 s., př. infoTUREČEK, Josef. Světové dějiny státu a práva ve starověku. Praha: Orbis, 1963. 636 s., mp. infoMAŠKIN, N. A. Dějiny starověkého Říma [2057]. Praha: Rovnost, 1952. info

Požadavky

! FAKULTA ( PrF )

Garant

doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.

Vyučující

JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D.Bc. Sabina Dobešová