Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Římané na cestě k císařství (LJPG13)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu LJPG13 - Římané na cestě k císařství, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Absolvováním semináře získají účastníci podrobný přehled o fungování a proměnách nejdůležitějších římských státních institucí (senát, úředníci, lidové sněmy) od počátků principátu do 3. století po Kr. a kontinuitě jejich tradice až do současnosti.

Osnova

Seminář se bude věnovat změnám, které zasáhly většinu státních institucí na konci republikánského období, tj. v posledních desetiletích 1. století př. Kr. Náplní kurzu bude státnická činnost „prvního občana“ Gaia Iulia Caesara Octaviana Augusta ve vztahu ke státnímu zřízení, proces přetváření starých republikánských institucí a jejich další fungování za raného a vrcholného principátu. V závěru seminární výuky bude podán stručný nástin postupného přechodu od principátu k dominátu odehrávající se již ve 3. století po Kr. Součástí semináře budou ukázky z elektronických databází ÚKS k dané problematice, které bude možné využít v rámci výuky nebo dalšího sebevzdělávání.

Literatura

doporučená literaturaHAMMOND, Mason. The Augustan Principate : in Theory and Practice during the Julio-Claudian Period. Harvard University Press, 1933. 341 s.Encyklopedie dějin starověku. Edited by Václav Marek - Pavel Oliva - Petr Charvát. 1. vyd. Praha: Libri, 2008. 535 s. ISBN 978-80-7277-201-8. infoGaius Iulius Caesar :demokratický diktátor. Edited by Luciano Canfora, Translated by Petr Kyloušek. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2007. 445 s., [8. ISBN 978-80-7021-901-0. infoThe Cambridge ancient history. Edited by Alan K. Bowman - Peter Garnsey - Averil Cameron. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. xviii, 965. ISBN 0-521-30199-8. infoECK, Werner. Augustus a jeho doba. Translated by Vlastimil Drbal. Vyd. 1. V Praze: Vyšehrad, 2004. 118 s. ISBN 80-7021-688-3. infoThe Cambridge ancient history. Edited by Alan K. Bowman - Peter Garnsey - Dominic Rathbone. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. xxi, 1222. ISBN 0-521-26335-2. infoBURIAN, Jan. Římské impérium :vrchol a proměny antické civilizace. Vyd. 2., dopl. Praha: NS Svoboda, 1997. 237 s. ISBN 80-205-0536-9. infoThe Cambridge ancient history. Edited by Alan K. Bowman - Edward Champlin - A. W. Lintott. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. xxii, 1193. ISBN 0-521-26430-8. infoBARTOŠEK, Milan. Dějiny římského práva :(ve třech fázích jeho vývoje). Edited by Viktor Knapp - Jan Burian. 2. přeprac. vyd. Praha: Academia, 1995. 280 s. ISBN 80-200-0545-5. infoBARTOŠEK, Milan. Encyklopedie římského práva. 2., přeprac. vyd., v nakl. Praha: Academia, 1994. 469 s., fo. ISBN 80-200-0243-X. infoALFÖLDY, Géza. Römische Sozialgeschichte. 2. durchges. Aufl. mit Nacht. Wiesbaden: Franz Steiner Verlag GmbH, 1979. xi, 249 s. ISBN 3515031561. infoCHRIST, Karl. Die Römer :Eine Einführung in ihre Geschichte und Zivilisation. 2. Aufl. München: C. H. Beck, 1978. 316 s. ISBN 3406302521. infoBURIAN, Jan. Řím : světla a stíny antického velkoměsta. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1970. 285 s. infoGROH, V. Starý Řím. Praha, 1931. infoKRÁL, Josef. Státní zřízení římské. Edited by Vladimír Groh. V Praze: Nákladem Jednoty českých filologů, 1921. ix, 303 s. info

Požadavky

Základní orientace v problematice římského státního zřízení.

Garant

prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc.

Vyučující

Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D.doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.