Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Římské právo a jeho dědictví v mediteránní oblasti (římské právo po roce 476 n. l.) (MED41)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MED41 - Římské právo a jeho dědictví v mediteránní oblasti (římské právo po roce 476 n. l.), Filozofická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Na konci kurzu studenti budou schopni:popsat vývoj římského práva po zániku Západořímské říševysvětlit vliv římského práva na právní řády nových barbarských státůukázat vliv římského práva na právní řády moderních států, a tozejména v mediteránní oblasti (Itálie, Španělsko, Francie)vyjmenovat základní představitele tzv. recepčních škol

Osnova

Právní stav po zániku Západořímské říšePapež Vigilius a císař JustinanusVulgarizace právaPersonalita a teritorialita právaJednotlivé právní památkyLeges barbarorum a leges romana barbarorumGlosátořiKomentátořiMos italicus et gallicusUsus modernus pandectarum

Literatura

doporučená literaturaKUDRNA, Jaroslav. Studie k barbarským zákoníkům Lex Baiuvariorum a Lex Alamanorum a počátkům feudálních vztahů v jižním Německu. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1959. 171 s. infoneurčenoURFUS, Valentin. Historické základy novodobého práva soukromého :římskoprávní dědictví a soukromé právo kontinentální Evropy. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2001. x, 131 s. ISBN 80-7179-504-6. infoBARTOŠEK, Milan. Encyklopedie římského práva. 2., přeprac. vyd., v nakl. Praha: Academia, 1994. 469 s., fo. ISBN 80-200-0243-X. infoURFUS, Valentin. Římskoprávní vzdělanost a její vklad do vývoje státoprávních představ : od středověku do konce feudalismu. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1978. 134 s. info

Požadavky

! FAKULTA ( PrF )

Garant

doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.

Vyučující

JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D.Lenka Bidmonová