Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Římská územní správa a mezinárodní vztahy (MED42)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MED42 - Římská územní správa a mezinárodní vztahy, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Římská územní správa je velmi zajímavá část vývoje římského státu, která začíná se samotným vznikem Říma. Předmět se zaměří na rozdělení výkonné moci nad římským územím – imperium domi a imperium militae – v rámci a mimo rámec pomeria. Z územního vývoje je důležitý mezník, kterým je rok 241 př. n. l., kdy Řím získal své první mimoitalské území. Studenti se na základě primárních pramenů seznámí s dochovanými provinčními ústavami.Předmět seznámí studenty s územním vývojem civitas Romana. Výklad začne otázkou založení či zakládání Věčného města a územním vývojem na apeninském poloostrově. Tato úvodní část výkladu představí římskou tradici o vzniku Říma, která bude konfrontována s novými poznatky o vznikání Říma, jako o postupném zakládání. Předmět se zaměří na vývoj pojmu provincia a změn ve státní zřízení se ziskem mimoitalských území. Přednášena bude také problematika tzv. repetundárního zákonodárství. Předmět se zaměří na administrativní reformy, které proběhly v období římského císařství V rámci četby se studenti seznámí s římskou politikou v rámci vztahů s jinými národy a obcemi, zejm. dochované smlouvy s Kartágem.Po absolvování by měl mít student přehled o územním vývoji Říma, správě jeho území a jeho zahraniční politice. Pracovat se bude s právními prameny a především s narativními prameny (Livius, Tacitus, Appianos, Cicero, Herodotos aj.).

Osnova

Římské administrativní právoZaložení či zakládání Věčného města?Územní vývoj Říma na apeninském poloostrověImperium domi et militiaeVývoj pojmu provinciaÚzemní vývoj Říma za punských válek a po nichŘímské provinciální správa – lex provincie. Teorie provinční správy podle Marca Tullia Cicerona a Ciceronovy VerrinyProvinční správa jednotlivých provincií. Repetundární zákonyProvinční správa za principátu (senátní a císařské provincie)Constitutio Antoniniana (Caracallův edikt)Diakleciánovy reformyMezinárodní smlouvy

Garant

doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.

Vyučující

JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D.