Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Morfosyntax (OJ202)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu OJ202 - Morfosyntax, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Na konci tohoto kursu bude schopen porozumět a použít základní otázky funkčně-strukturálního popisu věty, ústřední jednotky jazykového systému. Výklad vychází od morfémů, minimálních jazykových znaků, a hierarchickým tříděním jejich obsahů (sémémů) dospívá k inventáři větotvorných prostředků jazykového systému.

Osnova

1) Jazyk jako jedna z výkladových úrovní jevu řeči.2) Protiklad věty a výpovědi.3) Morfém jako znak a jako vztah funkce a formy.4) Jazykový znak v abstraktním systému a v konkrétních textech. Sémantický invariant.5) Kritéra větné synonymie.6) Strukturace větného významu. Pojmenování a usouvztažnění ve větě. Syntagmatika a paradigmatika větných vztahů. Aktuální členění větné.7) Roviny větného popisu: "hloubková" syntax, "povrchová" syntax a jejich vztah k morfématice.

Literatura

SGALL, Petr. Generativní popis jazyka a česká deklinace. 1. vyd. Praha: Academia, 1967. 238 s. infoPANEVOVÁ, Jarmila, Eva BENEŠOVÁ a Petr SGALL. Čas a modalita v češtině. Vyd. 1. Praha: Universita Karlova, 1971. 169 s. infoHAJIČOVÁ, Eva. Negace a presupozice ve významové stavbě věty. Vyd. 1. Praha: Academia, 1975. 167 p. ; 2. infoSGALL, Petr, Eva HAJIČOVÁ a Eva BURÁŇOVÁ. Aktuální členění věty v češtině. Vyd. 1. Praha: Academia, 1980. 172 p. ; 2. infoPANEVOVÁ, Jarmila. Formy a funkce ve stavbě české věty. 1. vyd. Praha: Academia, 1980. 222 s. infoSGALL, Petr, Eva HAJIČOVÁ a Jarmila PANEVOVÁ. The meaning of the sentence in its semantic and pragmatic aspects. 1. vyd. Prague: Academia, 1986. ix, 353 s. infoContributions to functional syntax, semantics, and language comprehension. Edited by Petr Sgall. Praha: Academia, 1984. 379 s. infoSGALL, Petr. Úvod do syntaxe a sémantiky : některé nové směry v teoretické lingvistice. Vyd. 1. Praha: Academia, 1986. 197 s. infoPraguiana, 1945-1990. Edited by Philip A. Luelsdorff - Jarmila Panevová - Petr Sgall. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1994. vi, 250 s. ISBN 90-272-1549-9. infoHAJIČOVÁ, Eva, Tomáš HOSKOVEC a Petr SGALL. Discourse modelling based on hierarchy of salience. Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, Praha, 1995, roč. 64, s. 5-24. ISSN 0032-6585. infoUniverzita Karlova (Praha). Fakulta matematicko-fyzikální. Studie z transformační gramatiky. 1, Nové perspektivy syntaxe a sémantiky. Edited by Eva Hajičová. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1975. 253 s. info

Požadavky

Znalost klasického domácího aparátu větného rozboru, odpovídající Šmilauerově Nauce o českém jazyku. Obeznámenost s výkladovým aparátem přednášejícího na úrovni jeho úvodových kursů (OJ107, JAP104, BA111, ROMIA001).

Garant

doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc.

Vyučující

doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc.