Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení vzdělávacích institucí (PAN007)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu PAN007 - Řízení vzdělávacích institucí, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Kurz je zaměřen na otázky řízení institucí, zejména vzdělávacích institucí a také na řízení vzdělávacích procesů v nich probíhajících. V rámci kurzu se účastníci budou blíže seznamovat se všemi hlavními aspekty chodu škol a dalších vzdělávacích institucí (zejm. řízení lidí, materiálních zdrojů, kurikula, vnějších vztahů) a zásadních procesů řízení (plánování, vedení, motivování, rozhodování, hodnocení, atd.).

Osnova

1. Obecný a pedagogický management: vztah , základní charakteristiky2. Vzdělávací organizace a jejich řízení: specifika plynoucí z jednotlivých pojetí institucí a organizací (pospolitostí)3. Základní kategorie řízení:vize, mise, cíl.4. Kultura a struktura instituce a organizace5. Hlavní procesy řízení: rozhodování, organizování, kontrola6. Modely řízení vzdělávacích institucí7. Hlavní koncepce řízení a jejich uplatnění ve vzdělávacích institucích a organizacích8. České školy a jejich řízení a správa:řízení kurikulární reformy ve škole (příklad ze školy)9. České školy a jejich řízení a správa: řízení evaluace a autoevaluace ve škole10. České školy a jejich řízení a správa: řízení vnějších vztahů škol v podmínkách nového systému správy škol11. České školy a jejich řízení a správa: řízení profesního růstu zaměstnanců školy12. Řízení dalších vzdělávacích institucí: současné tendence vývoje.

Literatura

ENDER, Bianca, Michael SCHRATZ a Ulrike STEINER-LÖFFLER. Jak pomoci školám? :organizační poradenství a rozvoj školy. Vyd. 1. Žďár nad Sázavou: Fakta, 1999. 192 s. ISBN 80-902614-2-6. infoGOLD, Anne. Řízení současné školy : o práci učitelů na střední úrovni řízení. Vyd. 1. Žďár nad Sázavou: Fakta, 1998. 164 s. ISBN 80-902614-0-X. infoFISCHER, Walter A. a Michael SCHRATZ. Vedení a rozvoj školy :do budoucnosti s novou kulturou řízení. Brno: Paido, 1997. 173 s. ISBN 80-85931-34-6. info

Garant

doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.

Vyučující

prof. PhDr. Milan Pol, CSc.Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.