Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení lidských zdrojů v praxi (PAN102)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu PAN102 - Řízení lidských zdrojů v praxi, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Na konci tohoto kurzu bude student:znát systém řízení lidských zdrojů v organizaciumět provádět analýzu pracovní pozicepoužít informace o získávání a výběru a příjímaní pracovníků k realizaci těchto procesůvytvořit systém hodnocení pracovníků a vzdělávání pracovníků vysvětlit způsoby odměňování pracovníkůorientovat se v základní problematice pracovně právních vztahů

Osnova

1. Řízení lidských zdrojů v praxi, role personalisty v organizaci2. Strategie řízení lidských zdrojů, personální controlling3. Firemní kultura, hodnoty, etický kodex4. Obsazování volných míst – od budování značky zaměstnavatele po adaptaci5. Řízení výkonu zaměstnanců- hodnocení, rozvoj zaměstnanců , práce s talenty, rozvoj kariéry6. Řízení výkonu zaměstnanců- odměňování

Literatura

povinná literaturaKOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů :základy moderní personalistiky. 3. vyd. Praha: Management Press, 2001. 367 s. ISBN 80-7261-033-3. infodoporučená literaturaA handbook of human resource management practice (Orig.) : Řízení lidských zdrojů [Armstrong, 2002]. infoPALÁN, Zdeněk. Výkladový slovník : lidské zdroje (Variant.) : Lidské zdroje : výkladový slovník : výchova, vzdělávání, péče, řízení. infoARMSTRONG, Michael. Personální management. Translated by Josef Koubek - Jaroslav Berka. Vyd. 1. Praha: Grada, 1999. 963 s. ISBN 80-7169-614-5. infoMUŽÍK, Jaroslav . Profesní vzdělávání dospělých. Praha: Aspi Publishing, 1999. 200 s. ISBN 80-85963-93-0. infoBELCOURT, Monica a Phillip C. WRIGHT. Vzdělávání pracovníků a řízení pracovního výkonu. Translated by Petr Trmač. Vyd. 1. Praha: Grada, 1998. 243 s. ISBN 80-7169-459-2. infoMILKOVICH, George T. a John W. BOUDREAU. Human resource management. 8th ed. Chicago: Irwin, 1997. xxv, 693 s. ISBN 0-256-19354-1. info

Garant

doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.

Vyučující

doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.Mgr. Lenka Řezáčová