Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběr pracovníků a assessment centra (PAN133)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu PAN133 - Výběr pracovníků a assessment centra, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Studenti dokážou naplánovat výběrové řízení a assessment centrum.

Osnova

Základní pojmy. Výběrová řízení. Konkurzní řízení. Recruitment (nábor). Replacement (přemístění). Outplacement.Proces výběru. Fáze před výběrem. Profesiografie - Popisy pracovních pozic, požadavky na pracovníka.Inzeráty. Forma a místo zveřejnění, struktura.Výběr pracovníků. Organizace výběrového řízení. Metody. Diskuse o validitě metod.Metody. Rozhovor – struktura rozhovoru, techniky rozhovoru. Pozorování. Studium dokumentů. Doporučené dokumenty. Reference.Role psychologů ve výběrových řízeních. Cíle psychologické diagnostiky, psychologické metody. Výstupy.Assessment Centrum. Výběrová a hodnotící centra. Development centrum. Interní a externí AC. Cíle AC. Využití AC. Výhody AC. Organizace, doba trvání. Zadavatelé. Kandidáti. Struktura a postupy. Příklady metod. Hodnotitelé v AC. Role hodnotitelů. Pozorovací škály. Způsoby hodnocení. Výstupy. Výhody absolvování AC. Příklad AC.Personální agentury a jejich práce. Ukázky náboru. Rady uchazečům.

Literatura

doporučená literaturaKOLMAN, Luděk. Výběr zaměstnanců :metody a postupy. Praha: Linde, 2010. 238 s. ISBN 9788072018109. infoKOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů :základy moderní personalistiky. 3. vyd. Praha: Management Press, 2001. 367 s. ISBN 80-7261-033-3. infoKOHOUTEK, Rudolf a Jaroslav ŠTĚPANÍK. Psychologie práce a řízení. Brno: Cerm, 2000. 223 s. ISBN 80-214-1552-5. infoneurčenoKYRIANOVÁ, Hana. Assessment centrum v současné personální praxi. 1. vyd. Praha: Testcentrum, 2003. 105 s. ISBN 80-86471-21-7. infoLUDLOW, Ron a Fergus PANTON. Zásady úspěšného výběru pracovníků. Translated by Stanislav Spanilý. 1. vyd. Praha: Grada, 1995. 95 s. ISBN 80-7169-252-2. infoSTÝBLO, Jiří. Jak vybírat spolupracovníky. Ostrava: Montanex, 1994. 123 s. ISBN 80-85780-06-2. info

Garant

doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.

Vyučující

doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.Mgr. Lucie Chaloupková