Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie I (PB12JA15)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu PB12JA15 - Filozofie I, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Po ukončení kurzu bude student obeznámen s hlavními směry západní filozofické tradice od antiky po středověk, také se základními filozofickými disciplínami. Dílčí pozornost bude věnována porozumění rozdílů v základech západního a východního myšlení (Indie, Čína). Student bude umět vřadit svoje poznatky do všeobecně kulturního kontextu, díky způsobu ukončení kurzu si osvojí základy interpretace filozofického textu.

Osnova

Vybrané problémy z dějin evropské filozofie: Antická filozofie (předsokratici, antropologický obrat ; Sókratés a sofisté, systematici ; Platón, Aristotelés, helénistická filozofie). Patristika a scholastika (Augustin, Tomáš, spor o univerzália), základy východního myšlení, základní filozofické disciplny (ontologie, gnoseologie, etika, dějiny filozofie, filozofie dějin, logika..).

Literatura

BLECHA, Ivan. Filosofie :(základní problémy). 2. opr. a rozš. vyd. Olomouc: FIN, 1996. 271 s. ISBN 80-7182-032-6. infoANZENBACHER, Arno. Úvod do filozofie. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 304 s. ISBN 80-04-26038-1. info

Garant

prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.

Vyučující

PhDr. Jiří Svoboda, CSc.