Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení vzdělávacích institucí (PBSNPA5)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu PBSNPA5 - Řízení vzdělávacích institucí, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Předmět je zaměřen na otázky řízení a vedení organizací a institucí. Důraz je kladen zejména na teorii řízení a vedení vzdělávacích institucí a také na řízení vzdělávacích procesů v nich probíhajících. V rámci předmětu se sudenti blíže seznamují se všemi hlavními aspekty chodu škol i dalších vzdělávacích institucí. Je vystavěn na aktuální teorii pedagogického (školského) managementu i obecného managementu. Teoretické poznatky jsou vztahovány k tématům jako vedení lidí v organizaci, kultura organizace, řízení kurikula, řízení zdrojů a vnějších vztahů. Studenti získávají také praktické poznatky a zkušenosti s hlavními procesy řízení a vedení (plánování, motivování, rozhodování, hodnocení, delegování apod.).

Osnova

1. Obecný a pedagogický management: vztah, základní charakteristiky2. Vzdělávací organizace a jejich řízení: specifika plynoucí z jednotlivých pojetí institucí a organizací (pospolitostí)3. Základní kategorie řízení: vize, mise, cíl.4. Kultura a struktura instituce a organizace5. Hlavní procesy řízení: rozhodování, organizování, kontrola6. Modely řízení vzdělávacích institucí7. Hlavní koncepce řízení a jejich uplatnění ve vzdělávacích institucích a organizacích8. České školy a jejich řízení a správa: řízení kurikulární reformy ve škole (příklad ze školy)9. České školy a jejich řízení a správa: řízení evaluace a autoevaluace ve škole10. České školy a jejich řízení a správa: řízení vnějších vztahů škol v podmínkách nového systému správy škol11. České školy a jejich řízení a správa: řízení profesního růstu zaměstnanců školy12. Řízení dalších vzdělávacích institucí: současné tendence vývoje

Literatura

povinná literaturaPOL, Milan . Škola v proměnách. 1. plus 1. dotisk. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 196 s. ISBN 978-80-210-4499-9. infoGIARRATANA, Neil. Priority ředitele :vše, co potřebujete vědět, abyste se stali úspěšnými vedoucími pracovníky. Olomouc: Anag, 2014. 223 s. ISBN 9788072638970. infoPOL, Milan , Lenka HLOUŠKOVÁ , Bohumíra LAZAROVÁ , Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK . Když se školy učí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 196 s. ISBN 978-80-210-6130-9. infoBLAŽEK, Ladislav . Management - organizování, rozhodování, ovlivňování. 2011. ISBN 978-80-247-3275-6. infodoporučená literaturaGOLD, Anne. Řízení současné školy : o práci učitelů na střední úrovni řízení. Vyd. 1. Žďár nad Sázavou: Fakta, 1998. 164 s. ISBN 80-902614-0-X. infoFISCHER, Walter A. a Michael SCHRATZ. Vedení a rozvoj školy :do budoucnosti s novou kulturou řízení. Brno: Paido, 1997. 173 s. ISBN 80-85931-34-6. info

Garant

doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.

Vyučující

prof. PhDr. Milan Pol, CSc.Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.