Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie II (PG21A31)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu PG21A31 - Filozofie II, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Na konci kurzu bude student obeznámen s hlavními směry a osobnostmi západní filozofické tradice, a to s dílčím přihlédnutím k filozofii společnosti. Bude umět vřadit tyto poznatky do všeobecně kulturního kontextu vývoje naší civilizace.

Osnova

Vybrané problémy z dějin evropské filozofie:Antická filozofie (předsokratici, antropologický obrat ; Sókratés a sofisté, systematici ; Platón, Aristotelés, helénistická filozofie).Patristika a scholastika (Augustin, Tomáš, spor o univerzália)Renesanční filozofie (přírodní filozofie, sociální filozofie ; Machiavelli, náboženská reformační filozofie)Novověká filozofie (racionalismus ; Descartes, Spinoza, Leibniz, empirismus ; Bacon, Locke, Hume).Osvícenství (Voltaire, Rousseau)Německý klasický idealismus (Kant, Fichte, Schelling, Hegel)Vznik marxismu.Pozitivismus (Comte, Mill, Spencer).Iracionalismus, voluntarismus, filozofie života (Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Bergson)Filozofie 20. století (fenomenologie, novopozitivismus, existencialismus, strukturalismus, postmodernismus)

Literatura

BLECHA, Ivan. Filosofie. 3. opr. a rozš. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1998. 239 s. ISBN 80-7182-069-5. infoSTÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filosofie [Zvon, 1996]. Translated by Petr Rezek - Miroslav Petříček - Karel Šprunk. 5. vyd. Praha: Zvon, 1996. 559 s. ISBN 80-7113-175-X. info

Požadavky

PG12A22 Filozofie I. || PGJ12A22 Filozofie I. Absolvování předmětu Filozofie I

Garant

doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Jiří Svoboda, CSc.prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.