Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení vzdělávacích institucí (PG51B79)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu PG51B79 - Řízení vzdělávacích institucí, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Ŕízení institucí a vzdělávacích procesůKurz je zaměřen na otázky řízení institucí, zejména vzdělávacích institucí a také na řízení vzdělávacích procesů v nich probíhajících. V rámci kurzu se účastníci budou blíže seznamovat se všemi hlavními aspekty chodu škol a dalších vzdělávacích institucí (zejm. řízení lidí, materiálních zdrojů, kurikula, vnějších vztahů) a zásadních procesů řízení (plánování, vedení, motivování, rozhodování, hodnocení, atd.).

Osnova

1. Obecný a pedagogický management: vztah , základní charakteristiky2. Vzdělávací organizace a jejich řízení: specifika plynoucí z jednotlivých pojetí institucí a organizací (pospolitostí)3. Základní kategorie řízení:vize, mise, cíl.4. Kultura a struktura instituce a organizace5. Hlavní procesy řízení: rozhodování, organizování, kontrola6. Modely řízení vzdělávacích institucí7. Hlavní koncepce řízení a jejich uplatnění ve vzdělávacích institucích a organizacích8. České školy a jejich řízení a správa:řízení kurikulární reformy ve škole (příklad ze školy)9. České školy a jejich řízení a správa: řízení evaluace a autoevaluace ve škole10. České školy a jejich řízení a správa: řízení vnějších vztahů škol v podmínkách nového systému správy škol11. České školy a jejich řízení a správa: řízení profesního růstu zaměstnanců školy12. Řízení dalších vzdělávacích institucí: současné tendence vývoje

Literatura

GOLD, Anne. Řízení současné školy : o práci učitelů na střední úrovni řízení. Vyd. 1. Žďár nad Sázavou: Fakta, 1998. 164 s. ISBN 80-902614-0-X. infoFISCHER, Walter A. a Michael SCHRATZ. Vedení a rozvoj školy :do budoucnosti s novou kulturou řízení. Brno: Paido, 1997. 173 s. ISBN 80-85931-34-6. info

Garant

doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.

Vyučující

prof. PhDr. Milan Pol, CSc.Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.