Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů (PH0001)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu PH0001 - Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Filozofie - zk. Pichová Neznámý 11.11.2018 20:52 31
Filozofie- zkouška Neznámý 17.03.2018 20:45 31

Další informace

Cíl

Cíl kurzu: Objasnit studentům systém západního filozofického myšlení. Po absolvování student zná základní filozofické pojmy a problémy, je schopen vysvětlit evropskou kulturní a myšlenkovou tradici v kontextu filozofického myšlení.

Osnova

1. Základní problémy filozofie, předmět filozofie, základní filozofické disciplíny.2. Ontologie3. Epistemologie4. Filozofie jazyka5. Filozofie vědy6. Etika

Literatura

povinná literaturaFilozofie pro normální lidi. Edited by Jaroslav Peregrin, Illustrated by Luboš Bokštefl. Praha: Dokořán, 2008. 142 s. ISBN 978-80-7363-192-5. infoBOCHEŃSKI, Józef Maria. Cesta k filosofickému myšlení. Vyd. 3., v nakladatelství A. Praha: Academia, 2001. 94 s. ISBN 80-200-0853-5. infodoporučená literaturaBLECHA, Ivan. Filosofie. 4. opr. a rozš. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. 279 s. ISBN 80-7182-147-0. info

Požadavky

Student si zapisuje předmět v rámci společného základu

Garant

prof. PhDr. Josef Krob, CSc.

Vyučující

doc. Dr. phil. Jakub Mácha, Ph.D.PhDr. Dagmar Pichová, Ph.D.PhDr. Jiří Svoboda, CSc.doc. PhDr. Daniel Špelda, Ph.D.prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.PhDr. Josef Petrželka, Ph.D.