Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie Pavla Tichého (PH0149)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu PH0149 - Filozofie Pavla Tichého, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Na konci tohoto kurzu bude student schopen:rozumět klíčovým myšlenkám díla českého logika a filosofa Pavla Tichého (1936 Brno - 1994 Dunedin, Nový Zéland), jenž dosáhl mezinárodního uznání;porozumět a vysvětlit základní pojmy jeho filosofie a i jeho Transparentní intenzionální logiky;lépe porozumět dílům dalších analytických filosofů aplikujících logiku;

Osnova

- Jazyk jako prostředek poznání- Individua (a jednotliviny); fixní doména- Úřady- Vlastní jména a deskripce- De dicto / de re- Existence- Ontologický důkaz- Vlastnosti (a další atributy) a jejich druhy- Antiesencialismus- Konstrukce- Komplexy- Rozvětvená teorie typů- Sémantické paradoxy (paradox lháře)- Fakty, možné světy- Jazyk jako kód, úkol logické analýzy jazyka, aboutness- Partie z logické analýzy přirozeného jazyka- Přirozená dedukce, filosofie logiky- Schopnost, zodpovědnost, svoboda- Pravděblízkost

Literatura

povinná literaturaTICHÝ, Pavel. O čem mluvíme? :vybrané stati k logice a sémantice. Edited by Jaroslav Peregrin. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 1996. 161 s. ISBN 80-7007-087-0. infodoporučená literaturaPavel Tichý's collected papers in logic and philosophy. Edited by Vladimír Svoboda - Bjorn Jespersen - Colin Cheyne. Prague: Filosofia, 2004. 901 s. ISBN 1-877276-98-7. infoTICHÝ, Pavel. The foundations of Frege's logic. Berlin: Walter de Gruyter, 1988. xiii, 303. ISBN 3-11-011668-5. infoneurčenoRACLAVSKÝ, Jiří . Introduction to Pavel Tichý's Philosophy and Logic. In Philosophical Wonderings. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2008. s. 43-50, 8 s. 264. ISBN 978-80-7182-264-6. info

Požadavky

- postupová zkouška

Garant

prof. PhDr. Josef Krob, CSc.

Vyučující

doc. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D.