Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie náboženství (PH0192)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu PH0192 - Filosofie náboženství, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je dosáhnout toho, aby si studenti/ky osvojili pojetí filosofie náboženství jako filosofické disciplíny, která je prostřednictvím výzkumu jednotlivých náboženství jako historických a kulturních jevů seznámí s podstatou náboženství, jejich etickou i psychologickou stránkou, vznikem, rozvojem, působením a celkovým vlivem náboženství na charakter civilizací. V kurzu studenti/ky získají přehled o vzniku, vývoji a současnosti filosofie náboženství. Seznámí se formou komparací s historickými i současnými náboženskými systémy a naučí se pracovat s jejich tradicemi, učením, rituály, zakladatelskými postavami. Tím se obohatí jejich obraz o dějinách lidstva a rozšíří orientace ve světě dnešních nábožensko-politických vztahů. Hlavní intencí kurzu jsou praktické dovednosti při setkávání s tradičními i nonkonformními náboženstvími, kdy se mají naučit vyspělému politicky a humanisticky korektnímu jednání v dimenzích vzájemné rovnosti lidí různých vyznání, tolerance a respektu před druhým.

Osnova

Slovníček pojmů, náboženství starověkých civilizací, hinduismus.Buddhismus, džinismus, sikhismus.Konfucianismus, taoismus.Judaismus, islám.Křesťanství (katolicismus, pravoslaví, protestantismus).Nová náboženská hnutí.

Literatura

doporučená literaturaBible :český ekumenický překlad - Bible kralická : česká synoptická Bible (v rozsahu celého vydání Bible kralické z roku 1613). ISBN 9788085810868. infoPřehled religionistiky. Edited by Odilo Ivan Štampach. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 237 s. ;. ISBN 978-80-7367-384-0. infoPAVLINCOVÁ, Helena , Břetislav HORYNA , Miloš MENDEL a Dalibor PAPOUŠEK . Judaismus, křesťanství, islám. 2. přeprac. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2003. 664 s. ---. ISBN 80-7182-165-9. infoLUŽNÝ, Dušan. Náboženství a moderní společnost :sociologické teorie, modernizace a sekularizace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 183 s. ISBN 80-210-2224-8. infoKROPÁČEK, Luboš. Duchovní cesty islámu. Vyd. 2. Praha: Vyšehrad, 1998. 292 s., [1. ISBN 80-7021-287-X. infoMARTIN, Luther H. Helénistická náboženství. Translated by Iva Doležalová - Dalibor Papoušek. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. xx, 161 s. ISBN 80-210-1702-3. infoLUŽNÝ, Dušan . Nová náboženská hnutí. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. 181 s. sv. 3. ISBN 80-210-1645-0. infoCONZE, Edward. Stručné dějiny buddhismu. Vyd. 1. Brno: Jota, 1997. 239 s. ISBN 80-7217-002-3. infoFRANZEN, August. Malé církevní dějiny. Translated by Bedřich Smékal. 2. opr. a dopl. vyd. Praha: Zvon, 1995. 358 s. ISBN 80-7113-119-9. infoKONFUCIUS. Rozpravy :hovory a komentáře. Edited by Augustin Palát, Translated by Vincenc Lesný - Jaroslav Průšek. Vyd. tohoto překl. 2., kome. Praha: Mladá fronta, 1995. 180 s. ISBN 80-204-0295-0. infoPAVLINCOVÁ, Helena . Judaismus - křesťanství - islám. Praha: Mladá fronta, 1994. 470 s. ISBN 80-204-0440-6. infoZBAVITEL, Dušan. Starověká Indie. 1. vyd. Praha: Panorama, 1985. 292 s. infoKRAMER, Samuel Noah. Mytologie starověku : Mythologies of the ancient world (Orig.). Translated by Dana Heroldová. 1. vyd. Praha: Orbis, 1977. 446 s., fo. info

Garant

prof. PhDr. Josef Krob, CSc.

Vyučující

doc. PhDr. Helena Pavlincová, Ph.D.