Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie společnosti (PH1107)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu PH1107 - Filozofie společnosti, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Přednáška se soustředí na výklad filozofických názorů na společnost a její dějiny od antiky po německou klasickou filozofii. Studenti se seznámí se základní primární literaturou a zároveň s takovámi pojmy jako je "stát", "národ", "společnost", "ideologie" aj. Na konci kursu by studenti měli znát dějiny daného myšlení ve zkoumaném období a dokázat najít souvislosti mezi jednotlivými názory a historickou a společenskou situací v době jejich vzniku.

Osnova

1. Antická filozofie společnosti: sofisté, Platón, Aristotelés2. Helénismus: Polybios, epikureismus, stoicismus, počátky křesanství - Aurelius Augustinus3. Středověké chápání společnosti. Vztah světské a duchovní moci. Tomá Akvinský4. Renesance a reformace. Utopie, Machiavelli, Grotius, Bodin, Luter, Kalvín5. Společenská smlouva v 17. a 18. st.6. Osvícenské pojetí dějin a společnosti7. Dějiny a společnost v německé klasické filozofii8. Základní pojmy pouívané v teorii společnosti: stát, ideologie, demokracie, liberalismus

Literatura

povinná literaturaHOLZBACHOVÁ, Ivana. Dějiny společenských teorií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 96 s. ISBN 80-210-1318-4. infodoporučená literaturaROUSSEAU, Jean-Jacques. Rozprava o původu a příčinách nerovnosti mezi lidmi (Obsaž.) : Rozpravy. infoHobbes, Thomas. LeviathanKANT, Immanuel. K věčnému míru :filosofický projekt ; O obecném rčení : je-li něco správné v teorii, nemusí se to ještě hodit pro praxi. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1999. 101 s. ISBN 8086005552. infoMACHIAVELLI, Niccolò. Vladař. Translated by Josef Hajný. 2. vyd. Praha: Ivo Železný, 1995. 117 s. ISBN 80-237-2139-9. infoHOLZBACHOVÁ, Ivana. Sociální filozofie :(antologie textů). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 129 s. ISBN 80-210-0586-6. infoHEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Základy filosofie práva. 1. vyd. Praha: Academia, 1992. 378 s. infoARISTOTELES, 384-322 př.Kr. Politika [Aristoteles, 1988] : Politica (Orig.). 1. vyd. Bratislava: Pravda, 1988. 305 s. infoMONTESQUIEU, Charles. O duchu zákonů. V Praze: Právnické knihkupectví a nakladatelství V.ŞLinhart, 1947. 347 s. infoPLATÓN. Ústava [Platon, 1921]. Translated by František Novotný. 1. vyd. Praha: Jan Laichter, 1921. 404 s. info

Požadavky

( PH_PoZ Postupová zkouška && PH1104 Dějiny filozofie - antika && PH1202 Děj. fil. - antika, středověk ) || PROGRAM ( N - SS ) || PROGRAM ( N - MA )Povinná četba primární literatury probírané v přednáškách. Předpokládá se absolvování PH1104 Dějiny filozofie I - antika a PH1202 Dějiny filozofie II - antika, středověk

Garant

prof. PhDr. Josef Krob, CSc.

Vyučující

doc. PhDr. Ivana Holzbachová, CSc.