Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie dějin (PH1205)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu PH1205 - Filozofie dějin, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Na konci kurzu budou studenti znát názory filozofů společnosti od pol. 19. st. do současnosti, budou s to zasadit konkrétní díla do společenského a historického kontextu, v nichž byla vytvořena a pochopit a kriticky interpretovat jejich varianty v současném přemýšlení o společnosti.

Osnova

1. Utopický socialismus2. Marxistické pojetí dějin3. Pozitivistický pohled na dějiny (Comte, Mill)4. Iracionalismus (Nietzsche a Spengler)5. Strukturalistické pojetí dějin a člověka6. Dějiny z hlediska teorie postindustriální společnosti (Bell, Toffler)7. Liberalismus v dějinách a současnosti (Hayek)8. Možná schémata dějinného vývoje a obnovení víry v pokrok (Fukuyama)Součástí kursu bude i probírání systematických pojmů a problémů jako je revoluce a evoluce, příroda a člověk apod.

Literatura

povinná literaturaHOLZBACHOVÁ, Ivana . Dějiny společenských teorií. 2. přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. 106 s. ISBN 80-210-2357-0. infodoporučená literaturaJ. S. Mill: O svoboděNietzsche, F.: O užitku a škodlivosti historie pro život. In: Nietzsche: Nečasové úvahyNAESS, Arne. Ekologie, pospolitost a životní styl :náčrt ekosofie. Edited by David Rothenberg, Translated by Jiří Hrubý. Vyd. 1. Tulčík: Abies, 1993. 310 s. ISBN 80-88699-09-6. infoHOLZBACHOVÁ, Ivana. Sociální filozofie :(antologie textů). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 129 s. ISBN 80-210-0586-6. infoMARX, Karl a Friedrich ENGELS. Německá ideologie. 1, Feuerbach : protiklad materialistického a idealistického nazírání. Praha: Svoboda, 1952. infoCOMTE, August. Sociologie [Orbis, 1927]. Translated by R. Brejcha, Edited by E. Chalupný. Praha: Orbis, 1927. 466 s. info

Požadavky

( PH_PoZ Postupová zkouška && PH1107 Filozofie společnosti ) || PROGRAM ( N - SS ) || PROGRAM ( N - MA )absolvování kursu PH1107 Filozofie společnosti

Garant

prof. PhDr. Josef Krob, CSc.

Vyučující

doc. PhDr. Ivana Holzbachová, CSc.