Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů (PHK0001)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu PHK0001 - Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cíl kurzu: Objasnit studentům kontinuitu a vývojové tendence západní filozofické tradice se stručným přihlédnutím k základům filozofie východní. Po absolvování student zná základní filozofické pojmy a problémy, je schopen vysvětlit evropskou kulturní a myšlenkovou tradici v kontextu filozofického myšlení.

Osnova

Předmět filozofie, základní filozofické pojmy, předmět hlavních filozofických disciplin, hlavní postavy dějin evropské filozofie

Literatura

povinná literaturaBLECHA, Ivan. Filosofie :(základní problémy). 1. vyd. Olomouc: FIN, 1994. 303 s. ISBN 80-85572-88-5. infodoporučená literaturaBLECHA, Ivan. Filosofie :(základní problémy). 2. opr. a rozš. vyd. Olomouc: FIN, 1996. 271 s. ISBN 80-7182-032-6. infoANZENBACHER, Arno. Úvod do filozofie. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 304 s. ISBN 80-04-26038-1. info

Požadavky

Student si zapisuje předmět v rámci společného základu

Garant

prof. PhDr. Josef Krob, CSc.

Vyučující

PhDr. Jiří Svoboda, CSc.