Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie společnosti (PHK1107)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu PHK1107 - Filozofie společnosti, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Přednáška a seminář jsou zaměřeny na podrobnější se seznámení s dějinami filozofických názorů na dějiny a společnost v období od antiky po německou klasickou filozofii (viz osnova). V souvislosti s tímto historickým přehledem se studenti budou seznamovat také se základními pojmy, které je třeba pro rozbor zkoumané problematiky znát a používat jako je "stát", "společnost", "národ", "ideologie" aj. Cílem je osvojení si znalostí filozofie dějin a společnosti ve zkoumaném období a umět spojit vznik daných názorů s historickou a společenskou situací dané doby.

Osnova

1. Antická filozofie společnosti: sofisté, Platón, Aristotelés2. Helénismus: Polybios, epikureismus, stoicismus, počátky křesťanství - Aurelius Augustinus3. Středověké chápání společnosti. Vztah světské a duchovní moci. Tomáš Akvinský4. Renesance a reformace. Utopie, Machiavelli, Grotius, Bodin, Luter, Kalvín5. Společenská smlouva v 17. a 18. st.6. Osvícenské pojetí dějin a společnosti7. Dějiny a společnost v německé klasické filozofii8. Základní pojmy používané v teorii společnosti: stát, ideologie, demokracie, liberalismus

Literatura

povinná literaturaHOLZBACHOVÁ, Ivana. Dějiny společenských teorií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 96 s. ISBN 80-210-1318-4. infodoporučená literaturaARISTOTELES, 384-322 př.Kr. Politika [Aristoteles] (Přít.) : Poetika ; Rétorika ; Politika [Aristoteles, 1980]. infoRousseau, Jean-Jacques. RozpravyHegel, Georg Wilhelm Friedrich. Základy filozofie právaaKANT, Immanuel. K věčnému míru :filosofický projekt ; O obecném rčení : je-li něco správné v teorii, nemusí se to ještě hodit pro praxi. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1999. 101 s. ISBN 8086005552. infoHOLZBACHOVÁ, Ivana. Sociální filozofie :(antologie textů). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 129 s. ISBN 80-210-0586-6. infoMONTESQUIEU, Charles. O duchu zákonů. V Praze: Právnické knihkupectví a nakladatelství V.ŞLinhart, 1947. 347 s. infoHOBBES, Thomas. Leviathan neboli o podstatě, zřízení a moci státu církevního a občanského. V Praze: Melantrich, 1941. 375 s., [4. infoPLATÓN. Ústava [Platon, 1921]. Translated by František Novotný. 1. vyd. Praha: Jan Laichter, 1921. 404 s. info

Požadavky

PHK1104 Dějiny filozofie - antika && PHK1202 Děj. fil. - antika, středověk Je povinná četba primární literatury probírané v přednáškách a seminářích. Předpokládá se absolvování PHK1104 Dějiny filozofie I - antika a PHK1202 Dějiny filozofie II - antika, středověk

Garant

prof. PhDr. Josef Krob, CSc.

Vyučující

doc. PhDr. Ivana Holzbachová, CSc.