Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Motivace činnosti a nečinnosti (PSB_531)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu PSB_531 - Motivace činnosti a nečinnosti, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom teoretický základ o starších, ale predovšetkých súčasných motivačných, regulačných a osobnostných konceptoch, ktoré pomáhajú porozumieť tomu, čo možno nazvať "motivačné bariéry v sebarealizácii" - javom v laickom jazyku spadajúcim do kategórií "lenivosť", "vzdávanie sa" či "neschopnosť poručiť sebe samému". Študent má hľadať potenciálne odpovede na otázky, prečo sa ľudia nemôžu donútiť robiť to, čo robiť majú, môžu, a mnohokrát aj chcú, a ako je možné proti týmto tendenciám bojovať. Predmet by mal týmto pádom mať výrazne sebapoznávací charakter.

Osnova

Praktické implikácie motivačných a seba-regulačných teórií: Motív, potreba, hodnota a cieľ. Expectancy x value theories. Klasické a inštrumentálne podmieňovanie. Top-down a bottom-up processing v regulácii správania. Regulácia a sebaregulácia pri dlhodobých cieľoch. Mentálne nastavenie a implementačné intencie. Self-regulatory depletion. Emočná regulácia. Implicit/explicit motives. Intrinsic/extrinsic motivation. Sebadeterminácia a autonómia. Self-efficacy a naučená bezmocnosť. Self-regulatory focus. Výkonová motivácia a výkonové ciele (pôvodné a nové koncepty).

Literatura

Psychologie osobnosti :hlavní témata, současné přístupy. ISBN 9788024734347. infoThinking, fast and slow. Edited by Daniel Kahneman. London: Penguin Books, 2012. 499 s. ISBN 9780141033570. infoHandbook of personality and self-regulation. Edited by Rick H. Hoyle. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2010. xiv, 528 p. ISBN 9781405177122. infoThe psychology of goals. Edited by Gordon B. Moskowitz - Heidi Grant- Halvorson. New York: Guilford Press, 2009. xii, 548 p. ISBN 1606230298. infoMotivation and action. Edited by Jutta Heckhausen - Heinz Heckhausen. 1st ed. New York: Cambridge University Press, 2008. xvii, 508. ISBN 978-0-521-85259-3. infoHandbook of emotion regulation. Edited by James J. Gross. New York: Guilford Press, 2007. xvii, 654. ISBN 9781606233542. infoHandbook of competence and motivation. Edited by Andrew J. Elliot - Carol S. Dweck. New York: Guilford Press, 2005. xvi, 704 s. ISBN 1-59385-123-5. infoHandbook of self-regulation :research, theory, and applications. Edited by Roy F. Baumeister - Kathleen D. Vohs. New York: Guilford Press, 2004. xv, 574 s. ISBN 1-57230-991-1. infoHandbook of self-determination research. Edited by Edward L. Deci - Richard M. Ryan. Rochester, NY: University of Rochester Press, 2002. x, 470 p. ISBN 1-58046-108-5. infoREEVE, Johnmarshall. Understanding motivation and emotion. 3rd ed. Fort Worth, TX: Harcourt College Publishers, 2001. xxi, 585 s. ISBN 0-15-508056-3. infoWEINER, Bernard. Human motivation. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1980. ISBN 0-03-055226-5. info

Požadavky

PSA_005 Obecná psychologie I (kognit.p && PSA_033 Obecná psycholog.II Súčasťou predmetu je účasť na výskume - svojím zápisom študenti potvrdzujú ochotu poskytnúť svoje údaje. Bližšie informácie budú poskytnuté na úvodnej hodine a skrz sylabus v elektronickom kurze. Schopnosť práce s anglickými odbornými textami výhodou (najmä pri výraznejšom záujme o problematiku).

Garant

PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Tatiana Malatincová