Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení lidských zdrojů v organizacích cestovního ruchu (RJs_10)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu RJs_10 - Řízení lidských zdrojů v organizacích cestovního ruchu, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Kurz se zabývá vybranými tématy z problematiky řízení lidských zdrojů v organizacích cestovního ruchu. Studenti se v průběhu semestru seznámí se základy HR a moderními trendy v této oblasti řízení.Studenti si prostřednictvím seminární práce vyzkouší zpracování personální agendy běžně užívané v personálních procesech organizací zabývajících se cestovním ruchem.Na konci kurzu by studenti měli být schopni vysvětlit význam lidských zdrojů pro organizaci, znát vybrané postupy a techniky řízení a jejich praktické uplatnění.

Osnova

• 1. Úvod do ŘLZ a CR• 2. Trh práce, nábor a výběr zaměstnanců• 3. Organizační kultura• 4. Tým• 5. Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců• 6. Motivace a chování zaměstnanců v organizacích• 7. Leadership• 8. Hodnocení zaměstnanců• 9. Management znalostí• 10. Uvolňování a propouštění zaměstnanců• 11. Case study

Literatura

doporučená literaturaRozvoj a vzdělávání pracovníků. Edited by František Hroník. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 233 s. ISBN 978-80-247-1457-8. infoŘízení lidských zdrojů :základy moderní personalistiky. Edited by Josef Koubek. 4. rozš. a dopl. vyd. Praha: Management Press, 2007. 399 s. ISBN 978-80-7261-168-3. infoMALÁ, Vlasta. Základy cestovního ruchu. Vyd. 1. V Praze: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2002. 97 s. ISBN 80-245-0439-1. info

Garant

doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.

Vyučující

Mgr. et Mgr. et Mgr. Markéta KropáčkováMgr. et Mgr. et Mgr. Markéta Kropáčková