Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Římské náboženství (RLB206)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu RLB206 - Římské náboženství, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem kurzu je seznámit studenty religionistiky (a rovněž případné zájemce z řad studentů klasické filologie nebo klasické archeologie) se základními rysy římského náboženství a napomoci tak bližšímu pochopení mechanismů jeho fungování. Po představení jednotlivých aktérů (bohové a lidé) a náboženských fenoménů (místa, svátky, rituály atd.) bude římské náboženství představeno v diachronní historické perspektivě jako živý, vnitřně se proměňující systém reagující na vlivy přicházející z okolního prostředí. Přednášky budou doplněny o dva semináře věnované důkladnějšímu rozboru důležitých pramenných textů. Pozornost bude rovněž věnována zdůraznění odlišností Římského náboženství od podoby a funkce náboženství v novodobém evropském světě, formovaných křesťanstvím jako po dlouhou dobu normativní náboženskou tradicí.Po úspěšném absolvování tohoto kurzu student:- prokáže širší a důkladnější obeznámenost s klíčovými aspekty římského náboženství- bude obeznámen se základním vývojem a trendy v jeho studiu v průběhu 20. a na prahu 21. století- bude kriticky interpretovat nejznámější pramenné texty a archeologické nálezy- rozlišovat nejzásadnější strukturální odlišnosti římského náboženství v porovnání s monoteistickými náboženskými tradicemi

Osnova

0. Úvodní hodina; 1. Římské náboženství - základní charakteristika; 2. Řím - základní historický přehled; 3. Lidé: kněžská kolegia; 4. Bohové: římský panteon a jeho struktura; 5. Místa: chrámy a jiné prostory sakrálního významu; 6. Kult: rituály, svátky a římský kalendář; 7. Seminář I.; 8. Fungování římského náboženství - divinace a usmiřování prodigií, domácí kult; 9. Římské náboženství: změny a kontinuity; 10. Seminář II.; 11. Římské náboženství - závěrečné shrnutí; 12. Závěrečný test.

Literatura

RÜPKE, Jörg. Náboženství Římanů. Praha: Vyšehrad, 2007. infoSCHEID, John. An Introduction to Roman Religion. Ediburgh: Edinburgh University Press, 2003. ISBN 074861608X. infoNORTH, John. Roman Religion. New York - Oxford: Oxford University Press, 2000. infoBEARD, Mary, John NORTH a Simon PRICE. Religions of Rome. Vol. 1, A history. 1st publ. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. xxiv, 454. ISBN 0-521-30401-6. infoBEARD, Mary, John NORTH a Simon PRICE. Religions of Rome. Vol. 2, A sourcebook. 1st publ. Cambridbe: Cambridge University Press, 1998. xiv, 416 s. ISBN 0-521-45015-2. info

Požadavky

Vzhledem k nedostatku moderní literatury v češtině věnované problematice římského náboženství je doporučena znalost anglického nebo německého jazyka. U zájemců z řad klasických filologů a archeologů je doporučeno předchozí absolvování kurzu Dějiny starověkého světa I a II (KLBcA05 a KLBcA06; LJBcA09 a LJBcA10).

Garant

doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D.